Kvíz pro vás

  1. K čemu je imunitní systém?
  2. Co je imunodeficience?
  3. Jsou známy příčiny syndromu chronické únavy?
  4. Jak se projeví „nepřiměřená“ imunitní odpověď?
  5. Co víte o imunitě novorozence a o imunitě ve stáří?
  6. Ovlivňuje kouření lokální slizniční imunitu?
  7. Komu poradíte očkování proti klíšťové encefalitidě – zánětu mozku?
  8. Komu doporučíte očkování proti chřipce?
  9. Kdy se podává nemocnému sérum připravené imunizací zvířete?
  10. Které cizorodé látky ovlivňují imunitní systém?

Odpovědi na dnešní kvíz zašlete nejpozději do konce měsíce na adresu redakce: Zdravá rodina, Na Slupi 6, l2842 Praha 2. Tři vylosovaní výherci obdrží populární publikace o zdraví, prevenci a odvykání kouření.

informace • zdravá rodina 6/98 • s. 22