Domov Sue Ryder otevřen

Koncem roku byla dokončena první etapa přestavby památkově chráněného objektu Michelský dvůr v Praze 4 a byl zde otevřen první Domov Sue Ryder u nás. Nadace Sue Ryder, kterou založila v roce 1953 Angličanka Sue Ryderová, má v současné době přes 90 domovů ve 22 zemích světa.

sue.jpg (7180 bytes)

Při slavnostním otevření Domova Sue Ryder zleva: Předseda správní rady nadace Sue Ryder v ČR a gen. ředitel MUCOS Pharma CZ ing. J. Wald, synodní senior Církve českobratrské evangelické a předseda Ekumenické rady církví ČR Mgr. P. Smetana, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí PhDr. V. Špidla, Lady Sue Ryder a zást. ředitelky Domova Markéta Nováková


V první etapě bylo rekonstruováno přízemí. Je v něm oddělení s 22 lůžky pro seniory s potřebou přechodné či trvalé ošetřovatelské péče, denní centrum s kapacitou 15 klientů denně, vzdělávací centrum pro zdravotníky, sociální pracovníky i širokou veřejnost a komunitní centrum, které nabídne návštěvníkům řadu zajímavých akcí. Při slavnostním otevření domova přivítala více než stovku hostů ředitelka nadace Sue Ryder v České republice PhDr. Ivana Plechatá. Poděkovala nejprve přítomné lady Sue Ryderové za to, že se před 4 lety rozhodla se svými charitativními aktivitami vstoupit do naší země. „Slavnostní akt otevření domova probíhá v předvánoční atmosféře, kdy srdce všech jsou otevřená a lidé chtějí vytvářet charakter domova,“ zdůraznila dr. Plechatá a pokračovala: „Chtěli bychom, aby takové ovzduší bylo po celou dobu i v tomto domově.“

Lady Sue Ryderová, která byla za svou práci povýšena do šlechtického stavu, připomněla, že za války pracovala ve výcvikovém táboře, kde se připravovalo i 7 českých parašutistů pro atentát na Heydricha. Později působila v tajném hnutí odporu v Polsku. „Při pohledu na tolik utrpení mě napadla myšlenka postavit živoucí pomník. Má sloužit těm, kteří to nejvíce potřebují.“

Od roku 1945 Lady Sue Ryderová zakládala domovy po celém světě. Ve svém krátkém proslovu dále poděkovala všem, kteří umožnili dokončit první etapu rekonstrukce Michelského dvora. „Byla to ruina a mnozí si mysleli, že to nemám v hlavě v pořádku. Chtěli jsme ale obnovit historickou památku, protože jsme věděli, že to bude pro lidi, kteří zde budou pobývat, zajímavější a navíc zanecháme něco i budoucím generacím.“ Na rekonstrukci a přestavbu pro potřeby tohoto domova byla ve Velké Británii shromážděna částka 1 milión 300.000 liber. Od českých úřadů se získalo v přepočtu 260.000 liber a od řady společností i jednotlivců a prostřednictvím charitativních akcí u nás dalších 200.000 liber. „Musíme být ale realističtí a uvědomit si, že budeme potřebovat prostředky také na běžný provoz domova,“ zdůraznila závěrem Lady Sue Ryderová.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla prohlásil, že pevně doufá, že tak jako byl dobrý začátek výstavby prvního domova tohoto typu u nás, podaří se i pokračovat při naplňování myšlenek, kterými se nadace Sue Ryder řídí. „Je to myšlenka, která se i mně velmi zamlouvá že člověk má svou důstojnost a v každé životní situaci je součástí společnosti.“ Po slavnostních projevech následovala ekumenická bohoslužba v nové kapli, kterou společně sloužili světící biskup pražského arcibiskupství Mgr. Jiří Paďour a synodní senior Církve českobratrské evangelické Mgr. Pavel Smetana.

V příštích dvou letech má být dokončena druhá, závěrečná etapa výstavby Domova Sue Ryder v Michelské ulici. Pak bude k dispozici celkem 56 lůžek a řada dalších zdravotních a sociálních zařízení pro seniory i širokou veřejnost. Pracovníci nadace si uvědomují, že mohou pomoci jen malé části z velkého množství potřebných. Chtěli by ale využít padesátileté mezinárodní tradice a vytvořit model, který by se ujal i v jiných městech a obcích.

Domov Sue Ryder, Michelská 1, 140 00 Praha 4 Michle, tel.: 02/64 33 580, 02/64 33 612, 02/64 33 596, 02/64 33 628.
Číslo bankovního účtu, na kterém můžete Domovu Sue Ryder pomoci finančně, je u KB Praha 4, č. b. ú.: 6312470287/0100.

zprávy • zdravá rodina 1/99 • s. 14