Aby klouby nebolely

S přibývajícími roky se mnohým z nás hůře chodí Klouby pobolívají, občas zarudnou a otékají Zkrátka a dobře začínáme bojovat s artrózou

Víte, že…

Artróza začíná velmi nenápadně, dokonce už v druhém a třetím desetiletí života. Zpočátku nepozorujeme žádné obtíže. Ve věku kolem pětatřiceti let však postihnou asi polovinu lidstva a po padesátce bychom stěží našli člověka bez tohoto onemocnění. Někdy ovšem první příznaky nemoci zůstávají skryté.

MUDr. Oldřich Macharáček

Co se za slůvkem „artróza“ skrývá? zeptali jsme se MUDr. Oldřicha Macharáčka:

Při artróze onemocní kloubní chrupavky a okolní kostní tkáně. Jde o chorobu v podstatě nezánetlivou, která se ovšem může později zánětem komplikovat. Nejdříve trpí „nosné“ klouby – hlezna, kolena a kyčle. Postiženy však bývají také drobné klouby ruky, páteře, nejčastěji její krční a bederní část. Kolem šedesátého roku nacházíme už těžké změny celé páteře , ani postižení ramenních kloubů není v tomto věku vzácností. Pokud příčinu nenajdeme , hovoříme o primární artróze. Pokud ji známe, jde o druhotnou artrózu. Ta bývá způsobena vrozenou nebo získanou abnormalitou kloubu, přetěžováním či úrazem. Vyskytuje se u lidí, kteří pracují se sbíječkou, u horníků a řidičů, ale i u sportovců či tanečníků. Více ohroženi bývají také lidé trpící cukrovkou.

Co dělat, abychom své klouby co nejvíce ochránili?

Především dodržovat zdravý životní styl. Mám na mysli pozitivní vztah k životu, optimismus, duševní rovnováhu. Mít dostatek energie a vůle k činu. Důležité je střídání odpočinku s prací, duševní a tělesné činnosti. Kromě toho bychom měli pravidelně cvičit a nepřejídat se. Vždyť právě nadváha vede k přetížení kloubu.

Můžete nám poradit i některé preventivní preparáty?

V praxi se mi velmi osvědčily přípravky obsahující štěpy kolagenu ( např. Gelatina a Gelatina plus). Nejbohatším zdrojem účinných látek, které dokáží podpořit výživu chrupavky a kosti, je pak škeble Slávka novozélandská „ zelenoústá“, která se speciálně pěstuje v pobřežních vodách Nového Zélandu a Austrálie. U nás výtažek z ní známe v lékárnách jako Grünlipp Muschel Konzentrat. Tyto prostředky může užívat kdokoliv bez ohledu na věk. Kojící matky stejně jako děti v období růstu, sportovci a těžce pracující lidé mladšího i středního věku. Vhodné jsou také pro ženy po čtyřicítce, které už někdy artrózu mívají, přestože je ještě nijak netrápí. Tyto preparáty vám však přinesou úlevu i v období, kdy o sobě artróza už dává vědet.

Jana Smutná

lékař radí • zdravá rodina 11/99 • s. 9