Aktuální téma – očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění virového původu. Onemocnění probíhá ve dvou stadiích a v řadě případů zanechává trvalé následky, které souvisí především s kvalitou dalšího života. Po prodělaném onemocnění se nezřídka vyskytují chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, obrny, snížená výkonnost, deprese. Nezanedbatelné procento onemocnění končí i úmrtím. První příznaky onemocnění podobné chřipce se objevují za dva až dvacet osm dnů po přisátí infikovaného klíštěte. Další fázi onemocnění provází již zvracení, silné bolesti hlavy, vysoké horečky, ztuhnutí šíje, někdy bezvědomí, obrny, světloplachost, poruchy spánku a deprese. Nejúčinnější ochranou proti klíšťové encefalitidě je pouze včasné očkování. Vhodnou dobou pro preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě jsou právě chladné měsíce roku, kdy aktivita klíšťat ustává. Základní očkování se skládá ze tří dávek a provádí je váš lékař nebo hygienické stanice, odbor epidemiologie.

zprávy • zdravá rodina 11/99 • s. 11