Univerzity pro seniory

Tak zvaný třetí věk, tedy doba života po odchodu z aktivního zaměstnání do důchodu, dnes zahrnuje čtvrtinu až třetinu lidského života. Je v zájmu jednotlivce i celé společnosti, aby tato doba byla prožita co nejaktivněji, v činnostech, které člověka uspokojí a dávají životu smysl. Mnoho z nás má své koníčky, jimž se lze naplno věnovat až v době důchodu. Jiní jsou zaujati péčí o vnoučata, zahrádku či chatu. Jiní se zajímají o obory, jejichž studium jim bylo v mládí z těch či oněch příčin odepřeno. A právě těm jsou určeny přednášky univerzity 3. věku. Není pravda, že ve vyšším věku již nelze aktivně a efektivně přijímat nové poznatky! To patří k řadě mylných představ o stáří. Dosavadní zkušenosti univerzit 3. věku ukazují pravý opak. Univerzity 3. věku jsou organizovány přednáškovou formou při vysokých školách a jejich jednotlivých fakultách. Náplně přednášek vycházejí z profilu a z výukového programu jednotlivých vysokých škol a fakult. V současnosti je v České republice organizováno více než třicet takovýchto přednáškových běhů, prakticky ve všech městech, kde jsou vysoké školy. Posluchači, většinou se středoškolským, ale i s vysokoškolským vzděláním, se aktivně přihlašují, soustavně navštěvují přednášky, semináře a praktická cvičení oborů, jež si vybrali, a aktivně se vzdělávají. Tato činnost má dvojí význam: posluchači získávají nové vědomosti v oborech, které je zajímají, současně se psychicky aktivizují, soustředí se na nové poznatky, jejich mysl se přitom trénuje, cvičí se paměť, a posluchači doslova mládnou. Jak ukázaly výzkumy na 1. lékařské fakultě UK, absolventi zapomínají během studia i na drobné zdravotní potíže, které téměř každého ve vyšším věku postihují, a cítí se uvolněně, svěže a zdravě. Soustředění na nové poznatky přináší potěšení ze studia a radost z výsledků. Učitelům vysokých škol je známo, že posluchači univerzity 3. věku jsou posluchači pozorní a vděční, a proto jim rádi přednášejí. U nás probíhají univerzity 3. věku od r. 1987 a absolventi, kteří nechtěli po skončení přednáškového cyklu opustit fakultu, zakládají tzv. kluby absolventů těchto univerzit, pro něž pak fakulty pořádají podle přání další přednášky a další vzdělávací cykly. Informace o přijetí a o studiu podávají studijní oddělení rektorátů vysokých škol a děkanátů příslušných fakult. Přál bych si, aby univerzity 3. věku trvale prospívaly svým posluchačům a vřele zvu každého zainteresovaného důchodce k této formě zájmového studia.

Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.,
zástupce Asociace univerzit 3. věku v ČR, garant tohoto č
ísla

zprávy • zdravá rodina 10/99 • s. 5