Pozvánka

Zveme naše čtenáře do Náchoda, kde se 16. října koná „Den nezávislosti aneb nemysli jen na sebe“. Bohatý program, nad nímž osobní záštitu převzal ministr kultury České republiky, bude zahájen ve 14 hod. v Městském divadle. Cílem akce je integrace zdravých a postižených dětí i dospělých, kteří se do Náchoda sjedou z celé České republiky.

V Benešově u Prahy se ve dnech 22. – 24. října uskuteční celorepublikový seminář zaměřený na problematiku zdravého životního stylu KALOKAGATHIE – „Žena na přelomu 21. století.“ Seminář je určen především ženám.

Bližší informace získáte na telefonním čísle 02/61911263.

zprávy • zdravá rodina 10/99 • s. 14