Nikdy není pozdě

Žijete s pocitem, že imunita vašeho organismu se ztrácí? Že jste bývali odolnější vůči chorobám, ale i únavě a nepříznivým vlivům?

Imunitní systém hlídkuje v těle. Dovede rozeznávat cizorodé látky, reaguje na ně a snaží se je zneškodnit. Za normálních okolností je imunita jakási dokonale vybavená stanice technické kontroly, která vylučuje vadné látky. Vědci došli k názoru, že ke stárnutí patří také omyly látkové přeměny v našem organismu. S přibývajícím věkem jsou totiž omyly metabolismu častější a navíc rozpoznávací a eliminační mechanismy jsou méně výkonné, což nakonec může vést k poškození buněk.

Poruchy imunity jsou nejen příčinou stárnutí, ale postihují také všechny složky našeho obranného systému. Vázne tvorba protilátek různého typu, vázne i komunikace mezi různými regulačními systémy a buňkami v těle, jejichž úkolem je udržovat rovnováhu organismu.

Proto senioři bývají méně odolní vůči infekcím, hůře se hojí jejich poranění, častěji jsou postiženi přecitlivělostí na látky zevního prostředí, často i léků, což se projevuje alergiemi. Imunitní systém má totiž svou paměť a reaguje na to, s čím se člověk už někdy v životě setkal. Většina geriagrik – léků proti věku – které se zatím stále laboratorně i klinicky zkoušejí, vždy nějak ovlivňuje imunitní systém. Platí to i o “hormonech mládí” (dehydroepiandrostendiol, melatonin), které jsou v zahraničí neověřeným obchodním hitem dneška.

Každý z nás však může pro sebe hodně udělat. Dnes je prokázáno, že správný, tedy zdravý životní režim zvyšuje odolnost, posiluje zdraví a dává šanci na prodloužení života. Nejdůležitější je tělesná a psychická aktivita, otužování a racionální moudré stravování.

Člověk může být fit i ve vyšším věku a nikdy není pozdě začít zdravě žít.

Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc.

na okraj • zdravá rodina 9/99 • s. 11