Ochrana před slunečním zářením

Ochrana před slunečním zářením

Ochrana kůže před poškozením slunečním zářením je zpravidla záležitostí každého jedince a zájem lékaře vyžaduje pouze léčení následků popálenin. Potenciální pacienti však očekávají stále častěji od lékaře alespoň rámcovou radu a poučení. Nezbývá tedy, než aby i každý lékař a zdravotník věnoval pozornost informacím o ochraně kůže a aby dovedl orientovat klienta ke zdrojům kvalifikovaných kosmetických informací.

Z hlediska sluneční kosmetiky lze rozdělit sluneční ultrafialové (UV) záření na UV-A o vlnové délce 315 400 nm (nanometrů) a UVB o délce 218 315 nm, které má menší průnik do kůže. UV-A zbarvuje již předstupně melaninu do hněda. Pigment melanin plní úlohu ochranného štítu proti UV záření a chrání buněčné jádro před poškozením genetického materiálu zářením. UV-A vytvrzuje elastická vlákna v kůži, a proto se tvoří vrásky. UV-A je považováno za největšího škůdce kůže. UV-B aktivuje tvorbu melaninu, ale nedochází hned ke zhnědnutí, a proto se mluví o nepřímé pigmentaci. Nejvyšší pigmentace se po UV-B dosáhne asi po 14 dnech. Toto záření jednak člověka opaluje, jednak vede ke ztluštění rohovinové vrstvy, která UV záření pohlcuje.

plaz.jpgDobré ochranné prostředky proti slunečnímu záření obsahují filtry UV-A i UV-B. Zpravidla se mluví o čtyřech pigmentačních typech bělochů: bledí, pihatí, modroocí a rudovlasí reagují na slunce popáleninami, nehnědnou a je pro ně snesitelný pobyt na slunci pouhých 5 až 10 minut. Druhý typ jsou světlí, málo pihatí, modroocí až šedoocí s blond vlasy, kteří snesou pobyt na slunci od 10 do 20 minut. Třetí typ světlí až světle hnědí bez pih, tmavě blond až hnědovlasí, šedoocí až hnědoocí vydrží beze škod na slunci 20 až 30 minut. Konečně snědý typ se rychle bez rizika opaluje a beze škody vydrží na slunci asi 40 minut i o něco déle. Doby, uvedené u jednotlivých pigmentačních typů, je možno násobit faktorem sluneční ochrany, napsaným na kosmetických přípravcích, a získá se celková doba, po kterou by měl být jedinec chráněn před slunečním popálením. Výjimečně citliví jedinci by si měli vybírat k ochraně proti slunečnímu záření gel bez parfému, bez emulgátoru a prostý tuků. Kromě zarudnutí nebo těžší reakce na UV záření, popálenin, je zapotřebí počítat při opalování u některých osob se vznikem akné (sluneční akné, Mallorca-akné), která vyžaduje zvýšenou ochranu před sluncem, rozpoznání a léčbu odborným kožním lékařem.

Ze skutečných léků, ať již na recept nebo volně prodejných, by přicházely pro ochranu kůže před UV zářením v úvahu preparáty s obsahem melatoninu nebo vitamínů E (alfa-tokoferol) a vitamínu C. Přikládá se jim význam v předcházení nebo v léčbě zarudnutí vyvolaných sluncem. Autoři F. Draher a společníci z Kalifornské univerzity v San Francisku publikovali letos studii věnovanou otázce, zda uvedené preparáty chrání před poškozením kůže sluncem, jsou-li podány před opalováním, preventivně nebo i dodatečně. Jednoznačně se prokázal účinek jen při podání před opalováním. Od zmíněných účinných látek se očekává, že budou působit v kůži mimo jiné mechanismem zabrzdění nežádoucího okysličování buněk volnými radikály kyslíku. Ty plní v organismu sice také některé užitečné úkoly, například v ochraně proti infekčním zárodkům, ale v řadě jiných procesů jsou škodlivé. Ukázalo se, že sluneční ultrafialové záření poškozuje kůži tak rychle, že se účinek látek chránících proti nežádoucímu okysličování antioxidantů uplatní jen tehdy, jsou-li dány na kůži předem. V literatuře lze najít potvrzení těchto nálezů a spíše výjimečně doklad o tom, že ochranné látky účinkovaly také dodatečně. Proto je dobré opatřit si vhodný krém předem a nespoléhat na to, že nám přítomný antioxidant vitamín E kůži ochrání až po vzniku popálenin sluncem. Pak bychom spíše měli spoléhat na chlazení kůže a na protizánětlivé léky a při vzniku puchýřů svěřit léčbu lékaři nebo jinému kvalifikovanému zdravotníkovi.

Doc. MUDr. Luděk Daneš, DrSc.

lékař radí • zdravá rodina 7-8/99 • s. 16-17