Trápí Vás artróza?

artroza.jpgArtróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející onemocnění jednoho nebo vícero kloubů, při kterém se především opotřebovává kloubní chrupavka. Artróza poškozuje funkci kloubů, omezuje pohyb a způsobuje bolest. Nejčastěji jsou poškozeny kyčelní a kolenní klouby ty jsou také nejvíce namáhány. Artróza zdaleka není pouze chorobou, projevující se až ve stáří. Existuje řada pacientů ve věku kolem třiceti let s typickými příznaky artrózy. S přibývajícím věkem pak četnost výskytu tohoto onemocnění stoupá: v rozmezí od 45 do 65 let jsou artrotické změny pozorovány přibližně u 40 % žen a mužů a ve věku nad 65 let je výskyt téměř u 70 % lidí. Lze tedy bez nadsázky říci, že dříve či později téměř každý z nás bude tou či onou měrou trpět artrózou.

Jak vzniká artróza?

Artrózu způsobují různé faktory, ale mnohdy vzniká právě následkem přetěžování kloubů. Začíná poškozením chrupavky. Chrupavkové buňky, tzv. chondrocyty, citlivé na nepříznivé vlivy (přetěžování, stárnutí atd.) produkují „neplnohodnotnou“ mezibuněčnou hmotu, která omezuje normální funkci kloubu. Klesá i obsah chondroitinsulfátu jako stavební složky chrupavky.

Po čase se chrupavka stává tenčí, dochází k oslabení její pružnosti do takové míry, že už nedokáže plnit požadavky zátěže. Původně hladký povrch chrupavky se stane drsným, a tím klesá jeho schopnost snižovat tření při pohybu kloubu. Následkem přetížení kloubu a nedostatečného tlumení nárazů kost pod chrupavkou částečně popraská a vzniknou tzv. mikrofraktury. Protože v kloubní chrupavce nejsou nervy a její zánik probíhá nejprve bez zánětu, vznik artrózy je delší dobu nepozorovatelný. Bolesti začínají až v poměrně pokročilém stádiu nemoci, kdy vznikají záněty kloubního pouzdra a kloub zduří.

Způsoby léčby

Existuje několik druhů terapií, které se často mohou navzájem doplňovat: od zdravotní gymnastiky a rehabilitačních cviků přes medikamentózní léčbu až po používání různých ortopedických pomůcek. V případě, že ostatní opatření nepomohla vůbec nebo jen velmi málo, je nutné přistoupit k chirurgickému zákroku a k nahrazení postiženého kloubu endoprotézou.

Z léků se doposud nejčastěji používaly přípravky utišující bolest (tzv. analgetika) a nesteroidní protizánětlivé látky. Odstraňují sice vnímání bolesti a působí proti zánětu, čímž zvyšují pohyblivost postiženého kloubu, příčin vzniku artrózy se ale v podstatě nedotýkají. Při dlouhodobém užívání navíc mívají závažné vedlejší účinky.

V poslední době se i na náš trh dostal švýcarský přípravek Condrosulf® (účinná látka: chondroitinsulfát), který příznivě ovlivňuje artrotický proces hned několika způsoby. Tlumí procesy, které poškozují a degenerují chrupavku. Lék má zároveň protizánětlivý efekt, podporuje tvorbu základní chrupavkové hmoty a zvyšuje její pružnost. Jeho dlouhodobé užívání není provázeno vznikem nežádoucích vedlejších účinků.

Jak působí Condrosulf® při léčbě artrózy?

Condrosulf je biologický produkt získaný z rybí chrupavky. Obsahuje chondroitinsulfát, který je jednou ze základních stavebních složek chrupavky, kde má za úkol vázat vodu. Tím zabezpečuje vhodné elastické vlastnosti chrupavky pro normální funkci kloubu.

Condrosulf umožňuje: výrazně snížit anebo odstranit bolest v klidu nebo při zátěži zvýšit pohyblivost kloubů, a tím i celkový pohyb vylepšit mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky účinně brzdit a stabilizovat nežádoucí artrózu.

Condrosulf působí mírně zpomaleně, takže v prvním období po zahájení terapie pacienti se silnými bolestmi by nadále měli užívat léky na tlumení bolesti. Po uplynutí 3-4 týdnů lze je již vynechat.

Condrosulf je pacienty dobře snášen. Prakticky se nevyskytují vedlejší účinky, proto je vhodný pro dlouhodobou terapii. Je však nezbytně nutné, aby tříměsíční terapie nebyla přerušena, i když celkové bolesti mohou odeznít dříve. Lék se obvykle užívá dvakrát ročně, vždy po dobu 3 měsíců. Přestávka mezi jednotlivými terapiemi by měla trvat též 3 měsíce.V průběhu této doby pozitivní účinek léku přetrvává. Přípravek je k dispozici pouze na lékařský předpis odborného specialisty (revmatologa nebo ortopéda) a je částečně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Četné klinické studie provedené na pacientech v několika evropských zemích včetně České republiky prokázaly, že Condrosulf je účinným a bezpečným lékem, který příznivě ovlivňuje průběh nemoci. V poslední době probíhají další klinické zkoušky, které mají zjistit, do jaké míry Condrosulf kladně ovlivňuje imunitní systém, jehož poruchy jsou jedním z hlavních příčin vzniku a rozvoje artrózy.

Pokud trpíte artrózou, anebo pociťujete první příznaky typické pro toto onemocnění, poraďte se se svým revmatologem nebo ortopédem, zda by nebylo vhodné nasadit Condrosulf. Chcete-li získat bližší informace, obraťte se na tel.: 02/232 50 26, fax: 02/231 92 63

P.R./72

lékař radí • zdravá rodina 7-8/99 • s. 21