Potřeba vitamínů není sezónní

Existuje mnoho příčin zvýšené potřeby vitamínů, které nesouvisejí s ročním obdobím. U zdravých jedinců je tomu například v dětství, v těhotenství, v době kojení. Také pracovní zátěž psychická i fyzická vyžaduje větší přísun vitamínů. Mezi dalšími příčinami, které již leží za hranicí zdraví, je kouření, pití alkoholu a užívání jiných drog.

Nedostatek některých vitamínů je přímo příčinou určitých nemocí a naopak, daná nemoc, je-li zjištěna, může být právě vitamínem léčena. Jako příklad dlouho méně známé skutečnosti uveďme kyselinu listovou a deprese. Nedostatek kyseliny listové vyvolává deprese, a ty jsou kyselinou listovou léčitelné.

Některé vitamíny mají v organismu úlohu antioxidantů, tj. látek, které chrání buňky a důležité sloučeniny před nežádoucím okysličováním. Mezi závažné nemoci patří u nás srdeční a cévní onemocnění, spojená často s tvorbou aterosklerotických plátů v tepnách. Nežádoucí okysličování cholesterolu poškozuje právě stěny cév, a vitamíny E a beta karoten před okysličováním cholesterolu chrání. Ukázalo se, že nedostatek vitamínu C vedl ke tvorbě aterosklerotických změn, a když byl podáván vitamín C jako lék, chorobné změny se zmenšovaly.

V posledních letech se věnuje značná pozornost zvláštnostem metabolismu osob vyššího věku. Je mnoho dokladů, že senioři trpí relativním nedostatkem vitamínů a příčiny nespočívají v nedostatku dobré potravy. V Geriatrickém centru v Basileji bylo prokázáno, že podáváním vitamínů, zejména antioxidantů, se život seniorů prodloužil. U osob vyššího věku ubývá sekrece některých enzymů a klesá využitelnost vitamínů z potravy. Doplnění ve formě směsí, nejlépe i s minerály, je vhodným řešením.

Na mezinárodním sympoziu Společnosti pro aplikovaný výzkum vitamínů v Bonnu bylo předneseno mnoho novinek o vitamínech dávno známých, o nichž se myslelo, že již ničím novým nepřekvapí. Například o protirakovinném působení vitamínu C v žaludku a ve střevech. Rovněž o úloze vitamínu C jako látky, působící proti histaminu a jiným faktorům při alergických nemocích, a to zvláště při alergiích dýchacích orgánů. Mnoho nových poznatků bylo shromážděno i o vytěsňování vitamínů různými léky. Připomeňme jen jediný příklad: léčba aspirinem zvyšuje potřebu přísunu vitamínu C.

Z několika uvedených příkladů vyplývá, že existuje mnoho příčin, které vyvolávají trvalou a nikoli sezónní zvýšenou potřebu vitamínů, a že je rozumné využívat vitamíny jednak jako léky předepisované na určité nemoci lékařem, jednak jako volně prodejné léčivé přípravky a dietní doplňky podle potřeby a průběžně.

Doc. MUDr. Luděk Daneš, DrSc.

lékař radí • zdravá rodina 7-8/99 • s. 25