Artróza degenerativní změny kloubů

Onemocnění kloubů, které je vyvoláno postupným opotřebením, závislým hlavně na době a intenzitě zátěže, se nazývá artróza. Při artróze dochází k praskání kolagenových vláken v chrupavce, mění se obsah glykoproteinů a zvyšuje se obsah vody. Zmenšuje se obsah kyseliny hyaluronové a mění se kvalita i velikost molekul glykoproteinů. Dalším stupněm je vznik trhlinek ve chrupavce, snížení chrupavčité vrstvy a případně vrůstání cévek. Změny chrupavky, která již plní nedokonale svou funkci, jsou provázeny i změnami na zakončení kosti pod chrupavkou. Kost je narušována tvorbou dutinek, do nichž proniká kloubní tekutina. Funkci kloubu nesvědčí ani pokusy, jimiž se kost snaží napravovat škody. Kostní výrůstky, jimiž by měla být kloubní plocha rozšiřována nebo podepřena, přinášejí často svému nositeli potíže a bolest.

Léčba artrózy může někdy účinně směřovat k poznané příčině, která k předčasnému opotřebení vedla. Může jít například o nesprávné anatomické postavení kloubu, které lze chirurgicky opravit. Může jít o nemoc, při níž jsou do kloubu ukládány látky a lze se pokusit ovlivnit tento proces dietou nebo léčbou nemoci, která ukládání způsobuje. Většina artróz z postupného opotřebení nemá takovou jednoznačnou poznatelnou příčinu a léčba se orientuje na to, aby byl kloub ušetřen před námahou a zátěží. Další snahou je vpravit do chrupavky látky, které jsou stavebním materiálem pro zdravou chrupavku a o nichž se předpokládá, že mohou zpomalit nebo zastavit degeneraci. Optimisté budou věřit, že mohou stav i zlepšit a vrátit k původnímu. Existuje mnoho diet, dietních doplňků, které se zkoušejí. Dílčí příznivé výsledky jsou hlášeny z podávání speciálně upravených přípravků kolagenu. Ochranné látky, zvané chondroprotektiva, jsou sloučeniny, které nacházíme ve zdravé chrupavce. Jsou to například chondroitinsulfát, glutaminsulfát a kyselina hyaluronová, která je také v nitrokloubní tekutině. Četné studie s nimi prokázaly, že se do kloubu vestavují a artrózu léčí. Zároveň je nutno přiznat, že není ještě zdaleka vše poznáno, a zejména nelze předem vědět, jak na léčbu zareaguje konkrétní jedinec. Léčba artróz je věc složitá, bude vyžadovat ještě mnoho výzkumů i trpělivosti ze strany pacientů a tolerance ze strany lékařů ke zkoušení různých postupů a látek. Měřítkem úspěchu bude jedině spokojenost nemocného.

Dr. Václav Vaněček

lékař radí • zdravá rodina 7-8/99 • s. 27