Drogy a my

john.jpgJaká je vlastně nejtvrdší známá droga u nás? Pokud jde o to, která droga je schopna poškodit nebo dokonce zničit organismus nejrychleji, odpověď je jednoduchá. Přestože většina těch, kteří znají drogy jen z několika novinových článků, teď hádá, že budu psát o heroinu nebo kokainu, zůstaneme bohužel u drogy, která je k mání ze všech nejsnadněji. Látku, která je zodpovědná za největší počet úmrtí na předávkování u mladistvých, známe všichni velmi dobře z drogerií. Jde o toluen, organické rozpouštědlo. Před listopadem 1989 s ním experimentovali hlavně ti, kteří si chtěli zkusit drogu, ale k žádné pořádné se neuměli dostat. Šlo hlavně o učně, ale i o kluky a dívky ze základních škol. Čichání bylo nepoučenými dospělými považováno za něco méně závažného než píchání drog do žíly. Právě inhalace rozpouštědla je ale naopak ten nejrizikovější způsob aplikace drogy. V případě fetování totiž bohužel nejde přesně odhadnout, jak velká dávka drogy se do těla dostává. Čichač si většinou otevře plechovku s toluenem a aby zvýšil koncentraci výparů ředidla, vleze si pod deku nebo si dá dokonce na hlavu igelitový sáček nebo tašku. Vyrobí si tak jakousi domácí plynovou komoru. Jak vdechuje výpary toluenu, začne být omámený, usíná, postupně upadá do bezvědomí. Tím, že dále dýchá, dostává do sebe další a další dávky drogy. Nakonec může dojít až k zástavě dechu a oběhu. Ale i když nedojde k předávkování, důsledky čichání organického rozpouštědla jsou drastické. Dochází k těžkému poškození plicní tkáně a mozkové kůry. Pokud se čichač rovnou nepředávkuje, stává se otupělým, neschopným komunikace, lidově řečeno očividně blbne. Proto bývá toluen nazýván drogou hloupých. Poskytuje minimální rozkoše a maximální rizika.

A jsme u jediné výhody, kterou rozšíření drog v České republice přineslo. Když už si někdo chce zkusit, co dělají drogy, po toluenu sahá zcela výjimečně. Čichání toluenu zcela vyšla z módy a já si dnes neumím představit, že by se někdo třeba na diskotéce mohl vytahovat, že fetuje, jako tomu bylo za socialismu. Jeho spolužáci by mu nejspíš řekli: Jsi blb, smrdíš, jdi na jinou diskotéku. Toluen je dnes používanou drogou prakticky jen mezi žáky zvláštních škol a dětmi z vybydlených čtvrtí, které nechápou, že s drogami je lepší si nezahrávat. Když už si někdo s drogami zahrávat chce, toluen z této hry musí bezpodmínečně vynechat.

Radek John

na okraj • zdravá rodina 7-8/99 • s. 8