Enzymy při léčbě dětských úrazů

O prázdninách výrazně přibývá dětských úrazů, které se celosvětově stávají nejen zdravotnickým, ale i závažným společenským, sociálním a ekonomickým problémem. Hrozivý nárůst dětských úrazů zejména v souvislosti s rozvojem dopravy, průmyslu a bohužel i s růstem počtu násilných činů je už odborníky označován jako epidemie. Úrazovost je nejčastější příčinou trvalého postižení a především: na následky úrazů zemře více dětí do 15 let než na všechny ostatní onemocnění dohromady.

Zkušenosti z FN Brno

Klinika dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně je vysoce specializovaným zařízením, kde se koncentrují pacienti se těžkými úrazy z oblasti celé Moravy. Kromě toho poskytuje standardní péči zraněným dětem ze širokého regionu Brna a okolí se spádovou oblastí okolo 1 miliónu obyvatel. Za jeden rok zde léčí na 7 000 úrazů.

„Okolo 55 procent všech těchto úrazů vzniklo při sportovní činnosti,“ zdůrazňuje primář MUDr. Petr Gál. „Nejčastěji k nim dochází při kopané a basketbalu. Z hlediska závažnosti pak mají tragické následky zejména úrazy cyklistů.“

zlomenina.jpg

Martin si zlomil ruku na kolečkových bruslích

Dříve se v léčbě dětských zlomenin používala téměř výhradně konzervativní léčba vrácení do původní polohy, ve které docházelo k postupnému srůstání zlomeniny. K moderní komplexní léčbě však patří také péče o stav měkkých tkání a nervů v okolí postiženého místa, což se ukázalo být rozhodující pro optimální proces hojení. Nesprávné postavení úlomků i po zahojení zlomeniny lze většinou vyřešit následnou opravnou operací, ale nezvládnutá léčba neurocirkulačních poruch může znamenat závažné následky. Jednou ze součástí léčebné taktiky proti těmto komplikacím se může stát systémová enzymoterapie.

Enzymy urychlují proces hojení

Na klinice dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně použili enzymové preparáty už u více než 250 případů. Šlo o pacienty léčené jak na lůžku v nemocnici, tak ambulantně. Při ověřování účinků tvořily hlavní skupinu děti s komplikovanou zlomeninou lokte, kterým byl podáván Wobenzym v dávce 3×2 až 3 dražé podle věku a hmotnosti po dobu 8 dnů od operace. Lékaři sledovali subjektivní pocity pacienta i objektivní stav pomocí sonografického vyšetření. Enzymy byly nasazeny i u zlomenin bérce, stehenní kosti, poranění kolena, hlezenního kloubu a měkkých tkání.

„Celkové výsledky jsou velmi pozitivní,“ shrnuje primář MUDr. Petr Gál. „Došlo k výraznému zlepšení cévních průtoků a zejména ke zmenšení otoku, což mělo příznivý dopad na celkovou léčbu.“

Jak dále upozorňuje dr. Petr Gál, enzymoterapie se osvědčila také v léčbě komplikovaných dětských zlomenin na dolní končetině, zejména v oblasti bérce. Tam jinak dochází často ke komplikacím, které mohou mít za následek až ztrátu končetiny.

Wobenzym se vyplatí

Podle dr. Petra Gála je systémová enzymoterapie zejména u závažných, ale i u ostatních úrazů plně opodstatněna jako účinná a významná doplňující léčba; základem zůstává včasné a správné chirurgické ošetření. U pacientů, kteří užívají enzymy, lze pozorovat zkrácení celkové doby léčby, zejména výrazně rychlejší ústup otoků, a menší výskyt komplikací.

„Vzhledem k tomu, že léky systémové enzymoterapie při léčbě úrazů nejsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, může být určitým problémem finanční otázka. ňraz dítěte však podle našeho názoru zasluhuje maximální pozornost a je nutné využít všech dostupných prostředků k tomu, aby se pacient co nejrychleji a s co možná nejmenšími potížemi uzdravil,“ zdůrazňuje primář MUDr. Petr Gál.

Text a foto dr. Jiří Halousek

systémová enzymoterapie • zdravá rodina 7-8/99 • s. 12