Kde se vyrábí Zdravá rodina?

hranicka.gif
Generální ředitel
ing. Vladimír Hranička

Náš časopis se tiskne v grafických závodech Svoboda, a.s., v Praze 10 Malešicích. Tento podnik patří k největším a svého druhu nejmodernějším u nás. Byl založen už začátkem 50. let. Před 21 lety, v roce 1978, byla v Praze 10 Malešicích postavena a uvedena v provoz tehdy vůbec nejmodernější tiskárna v celém Československu. Tiskly se zde z poloviny časopisy, z poloviny knihy, z nichž mnohé byly určeny na vývoz. Grafické závody Svoboda byly největším dodavatelem barevných výpravných publikací pro PZO Artia, která vyvážela knihy do celého světa.

Největší zlom v dějinách podniku nastal začátkem 90. let, kdy byla postupně prováděna rozsáhlá restrukturalizace. Jestliže v době největšího rozvoje zde pracovalo na 1.600 zaměstnanců, dnes jich je už jen 450. Díky řadě mnohdy i nepopulárních kroků a nemalým investicím do výroby se však podařilo udržet vysokou úroveň.

„Strojním zařízením, především v barevném ofsetovém tisku, patříme k současné špičce u nás,“ zdůrazňuje generální ředitel grafických závodů Svoboda ing. Vladimír Hranička. „Bez nadsázky se dá říci, že naše tiskárna svým vybavením představuje velmi dobrý evropský standard.“

V loňském roce ve Svobodě zastavili výrobu knih a soustředili se na tisk barevných časopisů a výrobu barevných komerčních tiskovin. Tisknou se zde jak polygraficky vysoce kvalitní časopisy, jako je „Elle“, „Quo“, „Můj dům“, „Moderní byt“ nebo „Stereo video“, tak i masové časopisy, z nichž nejznámější jsou „Vlasta“, „Překvapení“ a „Ring“. Celkem jde asi o 40 titulů. Z komerčního tisku stojí za zmínku především katalogy předních cestovních kanceláří a reklamní tiskoviny velkých obchodních řetězců. V loňském roce, před parlamentními volbami, zde také tiskli volební lístky pro celou Prahu. Jak ale uvádí ing. Vladimír Hranička, ze zmíněného sortimentu jsou ve velice krátkých lhůtách schopni vyrobit cokoliv.

svoboda.jpgGrafické závody Svoboda v Praze 10- Malešicích

„Do budoucna chceme tuto strukturu zachovat a dále ji rozvíjet. Letos například investujeme do obnovy zařízení na lepenou vazbu, která se používá především u luxusních časopisů, jako je „Elle“ nebo „Quo“, a před námi je i zakoupení nového rotačního stroje,“ pokračuje ing. Vladimír Hranička. A co by chtěl na závěr vzkázat Zdravé rodině? „Aby měla nadále tak šťastnou ruku při výběru témat, protože si myslím, že se jí to v této oblasti daří velmi hezky a že už získala široký okruh čtenářů.“

Dr. Jiří Halousek

zprávy • zdravá rodina 7-8/99 • s. 4