Miminka plavou

V bazénku si hoví v náručí maminek čtyři miminka. Je jim mezi 6 a 8 měsíci a ve vodě už jsou jako doma. Instruktorka k nim docházela „plavat“ domů již několik měsíců. Vychutnávají kontakt s matkou a využívají její plnou pozornost.

plavou.jpgMnoho lidí ví, že kojenecké „plavání“ má dobrý vliv na zdravotní a psychomotorickou kondici dětí. Děti jsou zdravější, lépe spí a jedí, mají výkonnější srdíčko a hlubší dýchání. Velký rozdíl je vidět v motorickém vývoji, který je u „plavajících“ kojenců rovnoměrnější a pomáhá i při rehabilitaci poruch pohybového vývoje. Já se však domnívám, že nejdůležitější je právě kontakt maminky nebo tatínka s dítětem. Ve vodě se rodiče soustřeďují pouze na miminko, a reagují tak i na malé podněty z jeho strany, kterých by si v běžném provozu doma ani nevšimli. Rodiče a děti se od sebe nemohou vzdálit a jsou v nepřetržitém tělesném kontaktu. Všechna cvičení jsou doprovázena zpíváním nebo říkadly, bazén je vybaven barevnými hračkami a pomůckami, takže dítě dostává maximum podnětů z okolí. Některé studie naznačují, že „plavající“ děti jsou tvořivější a mají bohatší fantazii v porovnání s vrstevníky. Mé výzkumy ukazují, že plavající děti jsou komunikativnější, snadněji navazují kontakt s ostatními a jsou celkově spokojenější. Velký pokrok nastává, když dítě objeví nový svět – svět pod hladinou vody. Kojenci ještě nemusí umět sedět ani chodit, a přesto se mohou pod vodou volně pohybovat. Je krásný pocit, když se miminko zanoří a hledá pod vodou hračky nebo chytá maminku. Kojenci během lekce získají mnoho dojmů. Rodiče je vyhazují do výšky, až se děti hlasitě smějí, odpočívají v bezpečné náruči rodičů, cítí proud vody, která hladí jejich tělo, poznávají svět pod vodou a setkávají se s kamarády stejného věku. Je velmi důležité vybrat vhodné prostředí pro plavání Vašich dětí. Důležitá je hygiena vody i hraček a teplota vody (měla by být okolo 31 33°C), pro starší děti se pak může postupně snižovat. Dobré je též zjistit si počet dětí v kurzu u jedné instruktorky, možnost aklimatizace po absolvování lekce a celkovou atmosféru pohody, na jejímž vytváření se spolupodílí personál i klienti. Naprosto ideální je možnost podívat se, jak vypadá lekce, případně se této lekce na zkoušku zúčastnit. I přes nesporný pozitivní vliv „plavání“ kojenců a batolat by měl zůstávat prioritou příjemný pocit rodičů i dětí ze společně stráveného aktivního odpočinku. Dnes „plavání“ malých dětí vychází z nejnovějších poznatků psychologie, pediatrie a dalších příbuzných oborů. Nejde o módu, ale miminkům se dnes otevírají jiné možnosti podporující jejich zdravý vývoj, než tomu bylo před pár lety. Přeji Vám pěkné zážitky s Vašimi dětmi ve vodě.

Mgr. Markéta Machková

zprávy • zdravá rodina 7-8/99 • s. 3