Zneužívání starých lidí

novakova.gifNadace Sue Ryder je mezinárodní charitativní organizace, která se aktivně věnuje zmírňování lidského utrpení bez ohledu na věk, rasu, vyznání. V České republice byl díky obětavosti mnoha dárců od nás a z Velké Británie otevřen Domov Sue Ryder. Hlavním cílem pro práci v Praze je péče o dlouhodobě nemocné a opuštěné seniory. Domov Sue Ryder také usiluje o zvýšení prestiže seniorů ve společnosti a v neposlední řadě informuje širokou veřejnost o problematice spojené se stářím a stárnutím.

Paní Marii je 80 let. Vychovala dvě dcery, má jednu vnučku. Je vdova. Většinu času tráví chůzí po ulicích. Na jaře a v létě to jde, horší je to v zimě. Paní Marie je majitelkou bytu, do kterého se přistěhovala její vnučka s malým dítětem a druhem. Oba paní Marii vyhrožují, bouchají jí do stěn, křičí na ni, zamykají před ní záchod a kuchyň. Opakovaně se snaží paní Marii umístit na psychiatrii a zbavit ji svéprávnosti. Paní Marie je plačtivá a říká, že by nejraději skončila se životem. Je to poprvé, co přiznala, jaké trápení prožívá. Dva roky o tom nikomu neřekla, strašně se totiž styděla.

Zneužívání seniorů je dobře skrytý jev a mnoho lidé je přesvědčeno, že ani neexistuje. Ke zneužívání dochází kdekoliv. Neexistují tu hranice třídní nebo společenské. Dochází k němu v rámci vlastní rodiny, ve vlastním domově, v komunitě, v nemocnici, léčebně, v domově důchodců.

Pravda někdy může být šokující i bolestná. Pro starého člověka je často těžké přiznat, co se děje, zvláště pokud se jedná o někoho z rodiny. Proto je třeba k řešení tohoto závažného problému nejenom profesionálů, ale i široké laické veřejnosti. Mnoha známek zneužívání si mohou všimnout i sousedi, prodavačka v místním obchodě, kadeřnice. Zkusme být vnímavější k seniorům kolem nás a pokusme se pomoci těm, jejichž hlas není slyšet.

Markéta Nováková,
Nadace Sue Ryder

zprávy • zdravá rodina 7-8/99 • s. 30