Zlata Adamovská

adam.jpg (4097 bytes)Jak si prodloužit mládí?Jak si ho udržet co nejdéle? Jak se dožít vysokého věku? To jsou otázky, které trápí lidi odpradávna. Kolik lektvarů na dlouhověkost už bylo vymyšleno? Kolik učenců se snažilo vyrobit elixír mládí? Jen za Rudolfa II. se tím na Pražském hradě docela vážně zabývaly desítky alchymistů. Později, když lidé přestali věřit na čáry a kouzla, stal se odvěký sen lidstva o dlouhověkosti nebo dokonce nesmrtelnosti alespoň inspirací mnoha uměleckých děl. Karel Čapek napsal divadelní hru „Věc Makropulos“. G. B. Shaw „Zpět k Methuzalemovi“. Věčná touha lidstva po dlouhověkosti se naplňuje alespoň zčásti. Lidský věk se pomalu prodlužuje. V časech lovců mamutů byl zázrak, když někdo žil déle než dvacet let. To už měl nárok být členem rady starších. Ve středověku bylo výjimečné štěstí dožít se padesátky. Dnes známe statné šedesátníky, sedmdesátníky i osmdesátníky. Samozřejmě že ne díky kouzlům, čarám a elixírům, ale díky poznatkům lékařské vědy a také proto, že dlouhověkost příznivě ovlivňuje kvalitní výživa. Málokdy měli lidé možnost zdravě se stravovat tak jako v posledních letech. Stačí jenom vědět, co je opravdu zdravé, a chopit se příležitosti. K tomu vám dnes chce pomoci i náš časopis Zdravá rodina. Při jeho čtení máte možnost uvědomit si, že začít správnou životosprávou je první krůček na cestě ne k nesmrtelnosti, ale k tomu, jak se cítit lépe, jak se ve zdraví dožít co nejvyššího věku.

adam.gif (407 bytes)„… malý je ten, kdo malý má jen cíl.“

editorial • zdravá rodina 6/99 • s. 4