Zdraví a letní cestování

polanecky.jpg (3112 bytes)Cesta a pobyt mimo domov, často v úplně odlišném prostředí, než na jaké jsme zvyklí, přinášejí kromě jedinečných zážitků i narušení našich běžných návyků v chování, v oblasti stravování a denního režimu. Platí to pro turistiku u nás i v cizině.

Typickými riziky letního období jsou voda a potraviny, které se obzvláště při vyšších teplotách mohou stát našemu zdraví nebezpečné. Také příroda není k člověku vždy přátelská.

Příroda nás může paradoxně ohrozit svou přízní nebem bez mráčku, dennodenním sluníčkem. Nechráněné slunění může způsobit nepříjemný úpal nebo úžeh, mnohem nebezpečnější je možnost vzniku rakoviny kůže. Organismu mohou být nebezpečné prudké změny teploty, kdy po slunění vběhneme do chladné vody. Může dojít k srdečnímu selhání. Ale musíme očekávat i infekční onemocnění, především po pokousání klíšťaty a komáry. Přenos infekcí komáry je u nás minimální, přenos malárie je v našich podmínkách vyloučen. Jiná situace je ale v subtropech a tropech, kde je malárie vážným nebezpečím, speciálně tehdy, když není včas prováděna protimalarická prevence. Zavlečených onemocnění po návratu z dovolených přibývá. I klíšťata mohou přenášet nákazy, z nichž nejdůležitější jsou klíšťová encefalitida a Lymská nemoc. Nákazy se vyskytují od severu až na jih Evropy.

Proti některým nemocím se můžeme ochránit očkováním, ale je nutno na ně myslet včas před turistickou sezónou nebo alespoň 4-6 týdnů před cestou. Proti klíšťové encefalitidě je možno ochránit sebe a své děti očkováním. Po dvou podaných dávkách (nejlépe v zimních měsících) je dostatečná imunita, třetí dávka se podá za rok. Pak je vhodné přeočkovat jednou injekcí vždy po třech letech.

Ostatní očkování vám poradí na očkovacích centrech krajských hygienických stanic. Je vhodné se nechat očkovat proti hepatitidám A a B, zvláště jedeme-li do Afriky, Jižní a Střední Ameriky, na Balkán a do jihovýchodní Asie.

Do stejných oblastí se musíme zajistit očkováním proti břišnímu tyfu, případně i choleře. Do tropického pásma Jižní Ameriky a Afriky se vyžaduje očkování proti žluté zimnici, do oblastí jihovýchodní Asie a Dálného východu musíme být očkováni proti japonské B encefalitidě. Samozřejmostí je, že děti i dospělí mají úplná očkování proti dětským nemocem a dětské obrně. Před cestou do bývalých zemí Sovětského svazu je vhodné přeočkovat dospělé proti záškrtu. Cestujeme-li do jihovýchodní Asie a Indie, doporučujeme nechat se očkovat také proti vzteklině.

Existuje však celá řada dalších infekčních nemocí, proti kterým očkovat nelze. Jde především o pohlavní choroby včetně AIDS, o průjmová onemocnění, dysenterii a další. Tady je důležitá úzkostlivá osobní hygiena a zdravý rozum.

MUDr. Vladimír Polanecký,
hygienik hl. m. Prahy

zdravý životní styl • zdravá rodina 6/99 • s. 7