Poděkování za nádherný 3. Květinový den

kvden.jpg (12373 bytes)Poděkování vám, kteří jste přispěli k úspěchu 3. Květinového dne při jeho zajištění nebo finančním příspěvkem.

Byl jsem hluboce dojat, když od samého rána se objevovaly stovky a tisíce spoluobčanů se zářivým květem měsíčku zahradního na svých oděvech. A bylo jich nejméně jednou tolik, na které se nedostalo. Vřelý dík prvým a prosím o omluvu druhé. Nebylo v našich silách a možnostech zvládnout ještě rozsáhlejší akci.
Přes 260.000 žlutých květů nabízelo více než 2.000 dvojic mladých lidí ze škol, z organizace Junáka, ale i dříve narozených ze Sdružení dobrovolných onkologických organizací a Českého svazu žen.
Vás, kteří jste přispěli na nádorovou prevenci a zlepšení života nádorově nemocných, jsme obdarovali i tiskovinou, která vás nabádá k prohlížení vlastního těla. To patří k nádorové prevenci a doufáme, že jste umožnili přečtení těchto pokynů ostatním členům rodiny a přátelům. Smyslem Květinových dnů je nejen peněžní sbírka, ale i výzva každému jednotlivci, aby dbal o své zdraví. Dlouhověkost se začíná systematickou výchovou a správnými životními návyky od dětství. Občané přispěli finančně na onkologickou prevenci a zkvalitnění života onkologických pacientů v letošním roce 6,2 miliónu korun. Podpořili aktivity 30 organizací SDOO, přispěli na konto pro rekondiční pavilón na Pleši, pomohli zabezpečit výukový projekt „Já kouřit nebudu a vím proč“ v mateřských školkách, umožnili zapojení Ligy do preventivních programů EU a Asociace Evropských lig proti rakovině vydáváním překládaných i původních tiskovin a internetové a další zpravodajství. Hluboce si vážím a děkuji jménem výboru všem vám dobrovolným spolupracovníkům i dárcům. Přispěli jste všichni ke zlepšení zdravého fondu národa.

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.,
předseda Ligy proti rakovině Praha

zprávy • zdravá rodina 6/99 • s. 4