Akademie třetího věku při Domově Sue Ryder

sueryder.jpg (11837 bytes)Setkání s paní Zuzanou Baudyšovou

„Nestárnout, to není jen udržet se, ale pořád růst, pořád získávat.“ Tato slova T. G. Masaryka, tak jak je v knížce Hovory s T. G. M. zaznamenal Karel Čapek, si vzala za své motto Akademie třetího věku, která v květnu zahájila činnost při Domově Sue Ryder v Praze. Vítá všechny občany, kteří již opustili aktivní povolání a užívají zaslouženého odpočinku a chtějí si udržovat duševní svěžest, rozvíjet svoji tvořivost a zájmy, dozvídat se stále něco nového.

Akademie nabízí několik druhů programů. Jsou to jednak setkání a besedy se zajímavými a význačnými osobnostmi, které se budou konat jednou za měsíc. V květnu jsme se sešli s paní Zuzanou Baudyšovou, zakladatelkou a ředitelkou Nadace Naše dítě a dětské Linky bezpečí a hovořili o tom, jak nadace pomáhá dětem.

Druhým typem programů, které bude Akademie třetího věku organizovat, jsou studijní kroužky. Mohou se zabývat například historií Prahy, malováním, vyšíváním, studiem jazyků, počítači a internetem, historií umění, přírodními vědami. Téma i způsob práce studijních kroužků závisí na zájmu a představách účastníků.

Další z činností je poradna pro seniory. Pro ty, kdo se chtějí vzájemně poznat, setkat se s lidmi podobných zájmů, případně i naplánovat společné akce, je otevřen klub Akademie třetího věku.

Pro méně pohyblivé obyvatele Domova Sue Ryder bude Akademie třetího věku pořádat individuální programy, přizpůsobené možnostem zájemců. Půjde například o předčítání, hraní společenských her, luštění křížovek a hádanek. Akademie sestavuje sbor dobrovolníků, také z řad studentů a důchodců, kteří jsou ochotni vypomáhat se zajištěním individuálních programů a aktivně se podílet i na průběhu skupinových akcí.

ZVEME VŠECHNY SENIORY NA PROGRAMY AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU.

Kontakt: Kateřina Láníčková Tel.: 612 267 64, 612 267 82, 612 267 83
Adresa: Sdružení Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4 Michle
Doprava: tram linka 11, autobus linky 106, 124, 139, 182, 188, stanice Michelská

zprávy • zdravá rodina 6/99 • s. 14