Trávení a enzymy

nortase2.gif (519590 bytes)

Potíže strávením * Možnost léčby trávicích potíží

Trávicí ústrojí je branou, kterou vstupují do těla výživné látky, vitamíny, minerály a tekutiny. Součásti naší stravy jsou bílkoviny, tuky a složité cukry, které se musí nejprve rozložit na vstřebatelné (stravitelné) jednotky, což se děje zejména v tenkém střevě. Trávení potravy je přesně organizovaný proces, při němž se účastní působeni velkého počtu trávicích enzymů. Tyto enzymy umožňují proces trávení a zároveň jej urychlují, což můžeme charakterizovat označením, že trávicí enzymy jsou katalyzátory trávicích procesů (vstoupí do procesu, urychlí jej a zase z něj vystoupí). Většina z nás již poznala potíže způsobené tzv. „špatným trávením“. Žijeme ve světě, který se vyznačuje stresem, nedostatkem času, přemírou zátěže (pracovní, duševní, aj.), nezdravými návyky a spoustou jiných příčin, které pak vedou k nejrůznějším obtížím. Situace, kdy jste nuceni rychle až v běhu sníst nějakou tu stravu (jednou denně jako hlavni jídlo, aby to bylo hned a přešel mne hlad) a pote se objeví: tlak v břiše, říhání, větry, bolesti žaludku, břicha a někdy i nevolnost, se objevují v našem životě stále častěji. Také konzumace nezdravé, příliš tučné, příliš kořeněné a jinak nekvalitní potravy není výjimkou. Pak nastupují již popsané obtíže, které jsou varováním před možným onemocněním různých orgánů jako jsou onemocnění žaludku, žlučníku, slinivky břišní, střev a jiná onemocnění způsobená špatným trávením a nezdravou stravou. Změňte své špatné stravovací zvyklosti, jezte zdravěji a upravte denní režim, abyste zbytečně nepoškozovali své zdraví. Při požiti tzv. tučné stravy vznikají velké nároky na spotřebu enzymů, které mají umožnit vstřebání tuků. V našem organismu se tvoří enzym zvaný lipáza, který tento úkol splňuje. Avšak velice často naše vlastní enzymy nestačí na takovéto množství tuků, které přijímáme v potravě a pokud je v trávicích šťávách slinivky břišní o 10% méně lipázy, objeví se nestrávený tuk ve stolici. Nedostatečným trávením zůstávají různé potravinové zbytky ve střevech, kde podléhají hnilobě a poškozují a namáhají náš organismus a zapříčiňují různé chorobné stavy. Při těchto obtížích je možno pomoci organismu při procesu trávení a předejit tak nepříjemným stavům, které můžou při takovéto životosprávě či nedostatečné funkci slinivky břišní nastat, enzymatickým přípravkem NORTASE. Tento přípravek se objevil na našem trhu teprve v loňském roce, ale jeho nesporné kvality a výhody jsou prokázány na mnoha zkušenostech (doložených klinickými studiemi) z Německa, kde má léčba tímto preparátem dlouholetou tradici. Nespornou výhodou NORTASE je, že enzymy v něm obsažené, jsou získávány z rostlinného produktu (ne ze zvířat, jak je tomu u ostatních přípravků této řady) a působí v prostředí, ve kterém enzymy zvířecí i naše vlastní ztrácejí velmi rychle účinnost. Např. lipáza je v kyselém prostředí (s pH nižším než 4) žaludku inaktivována tak, že se dostane do dolní části dvanácterníku (kde začíná proces vstřebávání) pouze 8% jeho aktivity. NORTASE působí jak v prostředí kyselém (od pH 3) tak v zásaditém (do pH 9) bez větší ztráty aktivity. Enzymy v něm obsažené (lipáza – štěpí tuky, amylázy – odbourávají cukry a škrob, proteázy – štěpí bílkoviny) mohou být i při vysokém dávkování a dlouhodobém podávání považovány za toxikologicky bezpečné. Tento přípravek není ničen kyselinami, vyskytujícími se v našem trávicím ústrojí, a není prakticky v našem organismu vstřebáván a po splnění svého poslání je vyloučen stolici z těla ven. V případě, že budete NORTASE užívat, přečtete si pozorně informaci o použití, kterou najdete v balení. Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí se poraďte se svým lékařem.

MUDr. Milan Lexa

zprávy • zdravá rodina 6/99 • s. 5