Zlata Adamovská

adam.jpg (4097 bytes)Bosenský konflikt, válka v Kosovu. Všichni víte, o čem mluvím, všichni víte, jaké hrůzy vyvolává těchto pár slov. Pozornost celého světa je upřena na Balkán. Ve všech vyspělejších zemích pořádají finanční i humanitární sbírky na pomoc lidem vyháněným ze svých domovů. Jenže v dnešním světě jsou sebeotřesnější informace přebíjeny novými zprávami, události se na nás řítí, pro jednu zapomínáme na druhou. Proto je asi dobré některá fakta neustále opakovat. Především asi ta, která se týkají naší pomoci všem, kteří ji potřebují. Nezapomněli jste náhodou pro všechny čerstvé příležitosti, kde pomáhat, na Květinový den, pořádaný už tradičně druhou květnovou středu? Je to akce Ligy proti rakovině Praha na pomoc lidem postiženým rakovinou a na podporu protinádorového výzkumu. Až potkáte v ulicích Prahy a dalších desítkách měst dvojice skautů, studentů a dobrovolníků z onkologických klubů a organizací, kteří vás osloví a nabídnou vám zářivě žlutou květinu, neváhejte a kupte ji za dvacet korun. Není to tak moc, když uvážíte, že vás celý rok může hřát vědomí, že jste třeba přispěli k důstojnému životu těch, jejichž zdraví bylo podlomeno zákeřnou nemocí rakovinou, anebo k podpoře nových vědeckých poznatků, bez nichž lidstvo nad rakovinou nemůže zvítězit. Kéž by se lidé a národy snažili vítězit ne jeden nad druhým, ale všichni společně nad tím, čím je ohrožováno celé lidstvo bez rozdílu! Všem lidem, kteří zatím nepotřebují pomoc druhých, gratuluji ke štěstí. A těm, kteří pomoc potřebují, přeji, aby se mezi námi našlo co nejvíc opravdových lidí, kteří jim podají pomocnou ruku.

adam.gif (407 bytes)

editorial • zdravá rodina 4/99 • s. 5