Motol

V Praze vedle nemocnice Na Homolce stojí nový velký bílý pavilón nesoucí název Dětská onkologie. Byl postaven také díky mnoha darům sponzorů, institucí a umělců. Přivítá vás pěkné moderní prostředí, ovšem nejdůležitější je moderní přístrojové vybavení, které slouží nejen dětem, ale i dospělým onkologickým pacientům.

Nejdůležitějšími přístroji jsou moderní urychlovače, které je možno používat jak při lineárním, tak i rotačním ozařování. Hlava přístroje se otáčí dokola kolem stolu, může působit i ze stran, podle toho, jak je zapotřebí. Doplňkem přístroje je speciální lůžko pro celotělové ozáření při transplantaci kostní dřeně.

hruska.jpg (18951 bytes)

Ing. Jiří Hruška řídí práci počítače

„Dříve,“ říká ing. Jan Hruška, který touto moderní technikou vládne, „takové ozáření trvalo až dvě hodiny, dnes je to otázka přibližně tří minut, a to už je rozdíl.“

Bez počítačů to už nejde

„Když se získá situační snímek,“ vysvětluje dále ing. Hruška, „určí počítač údaje, které se přenesou dále. Tam pak opět počítač stanoví dávku, vzdálenost od zářiče i přesný úhel, pod jakým bude ložisko ozářeno. Jde o to, aby nádor dostal 100% záření a přitom nebyla poškozena zdravá tkáň. Podle těchto údajů počítač sám nakreslí plán stínu a pomocí kabelu zašle informace k dalšímu přístroji, který je naším obrovským pomocníkem. Ten podle předlohy dovede ze speciálního modrého polystyrénu, odolného až do 180°C, vyřezat přesnou formu, do níž se pak vlije slitina olova a vizmutu a získá přesný tvar potřebného stínění. Je naprosto hladký a už se nemusí dále opracovávat.“

Až dosud se tato operace prováděla ručně, bylo to náročné a zdlouhavé. Nový přístroj pomáhá lékařům a chrání pacienty. Existují další pomůcky, třeba na ukotvení hlavy, aby se pacient při ozáření skutečně nepohnul, nebo na zastínění určité části obličeje, ruky, plic či jiného orgánu. V této oblasti udělala medicína obrovský skok kupředu. Ve prospěch pacienta a jeho zdraví. Ale i tady platí: včasné odhalení a včasné léčení dává největší naději na vyléčení.

hlavní téma • zdravá rodina 5/99 • s. 9