Samovyšetřování prsů

sp.jpg (9128 bytes)Při koupání nebo sprchování si prohmatávejte prsy. Hledejte jakoukoliv bulku, uzlík či tvrdé místo.

Prohlédněte své prsy před zrcadlem s rukama volně spuštěnýma i zvednutýma nad hlavu. Pozorujte, zda se neobjevila změna v obrysu prsu, otok nebo vkleslé místo či změna na bradavce.

Potom dejte ruce v bok, aby se napnuly prsní svaly. Třetí fází je vyšetření vleže. Podložte si rameno polštářem nebo složeným ručníkem, ruku dejte za hlavu, čímž se rozloží tkáň prsu na hrudi. V malých krouživých pohybech ve směru hodinových ručiček zkontrolujte celý prs a celou proceduru opakujte na druhé straně. Vyšetření zakončete prohlídkou bradavky. Jemně ji zmáčkněte mezi palcem a ukazováčkem. Jakýkoliv výtok, čirý nebo krvavý, hlaste svému lékaři. Nejvhodnější dobou pro vyšetření jsou dny po skončení menstruace. V pozdějším věku si stanovte pravidelný den, nejlépe 1. den v měsíci.

hlavní téma • zdravá rodina 5/99 • s. 9