Zdraví versus svoboda

jirku.jpg (2025 bytes)„Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí.“ Cituji z článku 3 etického kodexu lékařů a pacientů. V článku 4 se dokonce praví, že pacient, je-li to v souladu se zákonem, má právo léčbu odmítnout.

Morální kodex zveřejnila Centrální etická komise ministerstva zdravotnictví v únoru roku 1992. O tři roky později přivedla na svět své dítě Renata Graserová. Rodila potřetí císařským řezem a jak tvrdí, věděla, co těhotenstvím riskuje. Protržení jizvy by ji mohlo stát život, přesto odmítla sterilizaci. Lékaři chtěli zákrok provést po porodu jako preventivní opatření. Rodička nesouhlasila, ale když byla v narkóze, operatér ji stejně sterilizoval.

„Postupoval jsem v zájmu pacientky,“ bránil se o tři roky později před vyšetřovateli. Renata Graserová se teprve tehdy totiž dozvěděla, že nemůže mít další děti. Neřekli jí to ovšem lékaři, kteří ji operovali, ale gynekolog. Dva roky užívala zbytečně antikoncepci.

Aféra, jak má být! Ve Francii by to byl monstrproces o porušování lidských práv a svobod. V Čechách nejprve trestní oznámení skončilo pod stolem vyšetřovatelů jako neopodstatněné. Až letos v březnu ho „zvedl“ státní zástupce. „Lékaři naplnili znaky skutkové podstaty trestného činu poškozování cizích práv,“ konstatoval.

Ponechejme teď stranou, že trestný čin byl mezitím promlčen, a tudíž obvinění lékaři asi vůbec nestanou před soudem, natož aby nemocnice zaplatila odškodné. Rozhodnutí státního zástupce chápu jako precedens! Konečně to máme černé na bílém nejen podle výše citovaného morálního, ale také právního kodexu. Svoboda rozhodovat o vlastním těle je základním právem člověka. Budu-li kouřit, vědomě si huntuji zdraví. Lékaři nám to často připomínají. Poslední krabičku cigaret však za svého pacienta nerozšlapou, a tak mu ani nemohou o své vůli (a proti jeho, je-li schopen rozhodovat!) uříznout nohu. Když tak učiní, dopouštějí se trestného činu. Byť by jednali v nejlepší víře.

PhDr. Irena Jirků, MFD

na okraj • zdravá rodina 5/99 • s. 12