Sezónní alergická rýma

Onemocnění nazvané „sezónní alergická rýma“ trápí v poslední době stále větší počet lidí.

Nejčastější příčinou této choroby je alergie na pyly tzv. polinóza.

V pozdním létě mohou vyvolávat projevy alergie spóry plísní a celoročně zapříčiňují alergickou rýmu roztoči z domácího prachu, částečky z kůže zvířat (především srst) a rovněž plísňové spóry vyskytující se jak v přírodě, tak v obydlích.

Na neustálý růst počtu postižených alergickou rýmou působí řada různých faktorů, které se navzájem kombinují. Může to být dědičná vloha k rozvoji alergického onemocnění, moderní způsob života, znečištění životního prostředí, používání řady nových chemických přípravků (prací a čisticí prostředky, kosmetika, atd.) a předpokládá se také nižší odolnost organismu (méně prodělaných onemocnění v dětském věku). V České republice se polinóza objevuje u 4-10% populace.

Rozvoj pylové alergie bývá nejčastější ve věku od 5 do 20 let a častěji bývají postiženi obyvatelé měst. Dále může hrát roli měsíc narození, kdy děti narozené na jaře (před začátkem pylové sezóny) trpí pylovou alergií častěji. V průběhu života je pylová alergie nejméně častá u dětí do 5 let, poté její výskyt prudce stoupá, maxima dosahuje v období dospívání a s postupem věku opět její výskyt klesá. Častěji bývají postiženi chlapci než dívky. K vyvolání projevů alergické rýmy je nutná přítomnost pylů v ovzduší a jejich určitá minimální koncentrace (např. u silně přecitlivělých alergiků stačí k vyvolání obtíží 5 50 pylových zrnek v 1 m3 ). Pacient může být alergický pouze na pyl určitého druhu rostlin a vzhledem k možnosti tzv. imunologicky zkřížené reaktivity je pak alergický na pyly příbuzných rostlinných druhů. V našich podmínkách jsou tři hlavní období výskytu pylových alergií: jarní – kvetou stromy z čeledi břízovitých, letní – kvetou trávy, podzimní – kvete plevel (pelyněk a ambrózie).

Typické pro sezónní formu je svědění a pálení, kýchání a vodnatý výtok z nosu. Tyto obtíže se často spojují se zánětem očních spojivek.

Celoroční forma se obyčejně projevuje ucpaným nosem, což je ztížené dýchání nosem s občasnými vodnatými výtoky z nosu.

Léčení alergické rýmy by mělo vždy probíhat ve spolupráci s lékařem. Je potřeba stanovit příčinu (kožní testy, speciální vyšetření krve atd.), která tuto chorobu vyvolává, a poté stanovit plán léčby a prevence alergické rýmy.

Základem léčby všech alergických onemocnění je vždy snaha vyhnout se kontaktu s alergenem (látkou vyvolávající alergické projevy). U alergie vyvolané pyly a plísněmi to není vždy zcela možné, a proto je důležité vzdělávání pacienta (u dětí jeho rodičů). V ČR existuje také od roku 1992 tzv. Pylová informační služba PIS, která poskytuje pravidelné informace o aktuálním výskytu pylů a spór plísní v ovzduší a předpověď vývoje na další období.

Další možnou léčbou je tzv. specifická imunoterapie, kdy se do organismu pacienta vpravují (ústy nebo injekčně) stoupající dávky alergenu, na který je pacient přecitlivělý, a organismus si pak sám vytváří protilátky proti této chorobě. Tuto léčbu provádí lékař nebo dětský lékař alergolog.

Dále jsou k dispozici dvě skupiny léků určených k léčbě alergické rýmy:

  1. léky snižující zvýšenou dráždivost postiženého orgánu a zklidňující dlouhodobě probíhající zánětlivou alergickou reakci (účinek se neprojeví okamžitě, ale až po určité době pravidelné léčby) tyto léky může předepsat pouze lékař
  2. léky k léčbě náhle vzniklých obtíží (účinek se projeví velmi rychle, ale tyto prostředky neovlivňují nebo jen slabě ovlivňují vlastní zánětlivou podstatu obtíží) můžete je zakoupit sami v lékárně.

K lékům používaným ke krátkodobé podpůrné léčbě alergické rýmy a při chronické rýmě patří OLYNTH. Je k dostání ve dvou lékových silách, a to pro kojence od 3 měsíců věku a malé děti do 6 let jako OLYNTH 0,05% a pro děti od 7 let, mládež a dospělé jako OLYNTH 0,1%. Obě tyto lékové síly jsou ve formě dávkovacích sprejů, což umožňuje velmi příjemné a přesné dávkování do nosních otvorů bez nebezpečí, že by přípravek stékal do krku a byl polykán (nedostane se do zažívacího ústrojí). účinná látka obsažená v tomto přípravku vyvolává zúžení průsvitu cév v nosní sliznici, a tím snižuje její otok (pacient může opět volně dýchat). Přípravek působí téměř okamžitě a dlouhodobě, což umožňuje dávkování pouze 3x denně.

V případě, že budete užívat (podávat dítěti) shora uvedený přípravek, přečtěte si nejprve příbalovou informaci. V případě výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků konzultujte lékaře.

MUDr. Milan Lexa
lékař radí • zdravá rodina 5/99 • s. 16