Křečové žíly rodinné nadělení?

Zůstává všeobecně známou skutečností, že 20 30 % obyvatel našeho státu trpí chorobami žil dolních končetin. Každý třetí až pátý z nás má křečové žíly, které v různých formách, nejsou-li včas a adekvátně léčeny, mohou způsobovat zdravotní problémy a dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Jak k nim přicházíme? Ve více jak 90 % se jedná o chorobu dědičnou. Získáme ji od rodičů či prarodičů s předpokladem, že se někdy během života projeví a pak ji zase předáme další generaci.

Současná moderní medicína má však široké spektrum možností, jak léčit křečové žíly od těch největších, až po ty nejmenší, které jako metličkové žilky kazí estetický dojem.

MUDr. Ota Schütz

schutz.jpg (26545 bytes)

Proto je vhodné hlavně včas najít to pravé zdravotnické zařízení, specializující se na léčbu křečových žil, kde po důkladném vyšetření doporučí léčbu šitou přímo na míru stupni a rozvoji choroby. Budete-li mít štěstí, bude vám léčba nabídnuta v celém rozsahu i s možností dalšího sledování přímo na jednom pracovišti.

Důraz je více kladen na radikální léčbu. Jedná se v první řadě o operace, které je možno provádět na zcela ambulantním základě v rámci Kliniky jednodenní chirurgie, kde např. u metody CHIVA je kladen důraz na výsledný kosmetický efekt, radikalitu výkonu (aby se žíly v operované oblasti již neobjevily), bezbolestnost během i po zákroku a snížení všech možných rizik na minimum a žádnou nebo minimální pracovní neschopnost.

Další způsob je sklerotizace, která spíše doplňuje operaci, ale je možno ji využít i samostatně. Je vhodná spíše pro jemnější a drobnější žilky, pro větší žíly je její použití zcela nevhodné.

Významných kosmetických účinků dosahuje laserová léčba právě u nejmenších pavoučkových žilek, které ani jiným způsobem kosmeticky vyřešit nelze.

Všechny radikální metody si nekonkurují a výrazných výsledků dosahují právě ve vzájemné kombinaci.

Z mnoha používaných léků stojí za zmínku dlouhodobě osvědčený Hirudoid® a Hirudoid® forte v podobě masti a gelu s různou intenzitou účinku, který je používán jako jeden ze základních léků při zánětech žil a jako nejlépe účinkující přípravek pro urychlené vstřebávání hematomů (modřin). Zlepšuje prokrvení, a tím snižuje otoky právě v pokročilých zanedbaných stadiích choroby. Je možno jej použít nejen pro léčbu zánětu žil, ale s úspěchem jej využíváme po operacích, sklerotizacích a laserové léčbě křečových žil. Svým využitím je v současnosti Hirudoid® jedním z nejlepších přípravků na našem trhu, na který přispívá každá zdravotní pojišťovna, bohužel jen částečně.

Množství metod a jejich kombinace nabízí možnost, jak problémy s varixy vyřešit. Nejdůležitější však je neváhat a se svými obtížemi se svěřit do rukou specializovaného pracoviště včas.

Prim. MUDr. Ota Schütz
Klinika jednodenní chirurgie
Mezibranská 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 02/22 21 03 14 Fax: 02/22 21 13 41

lékař radí • zdravá rodina 5/99 • s. 17