Zapomínat na své kosti a klouby se nevyplácí

macha.jpg (8440 bytes)Statistická čísla jsou varovná. Onemocnění kloubů a kostí postihují po padesátce takřka každého z nás a představují závažnou příčinu vzniku invalidity. Ta vede u mnohých k omezení pracovní schopnosti nebo až k předčasnému důchodu. Artróza neboli nezánětlivá degenerativní onemocnění kloubů a osteoporóza, řídnutí či odvápnění kostí, sice závisí na dědičné vloze a tělesné konstituci jedince, ale jejich rozvoji lze účinně zabránit pravidelnou tělesnou aktivitou a způsobem výživy. Látková výměna kostní tkáně, ale také chrupavky, prochází v průběhu života různými obdobími. Jejich nárůst probíhá během prvých tří dekád života (v dětství, dospívání a v počátku dospělosti). Z hlediska výživy je pro toto období velmi důležité zásobit organismus dostatečným množstvím kvalitních stavebních látek především bílkovin a vápníku. Základ kostí a kloubů se tak vytváří v mládí, a to pro celý další život jedince. Nesnadným úkolem v dospělosti je uchránit maximum kostní hmoty a výstelky kloubů co nejdéle. Během přirozeného procesu stárnutí totiž dochází k úbytku kostní hmoty zhruba o 0,5% za rok u mužů a o 1,0% za rok u žen! Je také prokázané, že maximální masa kostní tkáně je u mladých žen cca o 20-30% nižší než u stejně starých mužů. Četnost onemocnění osteoporózou je proto u žen po přechodu 3-5krát vyšší než u mužů ve stejné věkové skupině. Důvodem nedostatečného rozvoje kostní a chrupavčité hmoty již u mladých žen jsou špatné stravovací návyky, snížený obsah vápníku v potravě, nadměrný příjem tuků a nevhodných bílkovin. V německy mluvících oblastech je velice rozšířena kvalitní, speciálně upravená želatina s obsahem vápníku a hořčíku v poměru 2:1 a také s železem GELATINA PLUS. Dlouholeté zkušenosti zejména sportovních lékařů, biochemiků a ortopedů vypovídají o velmi dobrých zkušenostech v prevenci a ochraně zatížených kloubů a kostní tkáně. Volba takového kvalitního a osvědčeného přípravku, který již pomohl mnohým a je volně k dostání i v našich lékárnách, představuje moudrý vklad či investici do vlastního zdraví.

MUDr. Oldřich Macharáček

lékař radí • zdravá rodina 5/99 • s. 23