Enzymy a protinádorová léčba

Začátkem letošního roku byla v ústavu pro lékařskou statistiku IFAG ve švýcarské Basileji ukončena rozsáhlá studie. Zabývala se otázkou, zda a do jaké míry pomáhá hlavní lék systémové enzymoterapie pro oblast onkologie WOBE-MUGOS v rámci komplexní léčby nádorových onemocnění. Autoři vyhodnotili pomocí moderní, tzv. retrolektivní metody výsledky léčby 3941 pacientů ve 430 centrech převážně na území Německa. Podstatou této metody je zpětné porovnání rozsáhlých, přesně definovaných skupin pacientů pomocí velmi náročných kritérií. Takto získané výsledky jsou zcela objektivní a mají vysokou vypovídací hodnotu. Studie švýcarského ústavu IFAG se zaměřila na 3 nádorová onemocnění:

Nádor prsu

Celkově bylo hodnoceno 2339 pacientek. Autoři srovnávali 2 skupiny: jednu se základní onkologickou léčbou (chirurgický zákrok, ozařování, chemoterapie) s druhou skupinou nemocných, které byl k základní léčbě navíc podáván WOBE-MUGOS. WOBE-MUGOS měl velmi pozitivní vliv na celou řadu projevů základního onemocnění a podstatně snížil četnost a závažnost většiny nežádoucích vedlejších účinků ozařování a chemoterapie. Ve skupině léčené navíc WOBE-MUGOSem rovněž významně poklesl počet recidiv nádorového onemocnění i vzniku metastáz. Na základě statistických trendů v této skupině autoři předpokládají také významné prodloužení života pacientek.

Nádor tlustého střeva a konečníku

Bylo hodnoceno celkem 1242 pacientů. Polovina z nich byla léčena radioterapií a chemoterapií, druhá polovina dostávala navíc WOBE-MUGOS. Pacienti v druhé skupině podstatně lépe snášeli základní léčbu: jako velmi dobrou ji hodnotilo téměř 70% pacientů proti 35% pacientů ve skupině, které WOBE-MUGOS nebyl podáván. Nežádoucí účinky chemoterapie byly ve skupině pacientů s WOBEMUGOSem sníženy o polovinu a nežádoucí účinky ozařování dokonce o 3/4. Došlo ke zlepšení celkové kvality života pacientů. WOBE-MUGOS omezoval zejména pocity nevolnosti, zvracení, zácpu, bolesti hlavy, únavu a snižoval záněty sliznic. úmrtnost se ve sledovaném období snížila a průměrná délka života se prodloužila o 3 a půl roku.

Mnohočetný myelom

Jde o zhoubné nádorové onemocnění krvetvorby v kostní dřeni. Do studie bylo zařazeno 265 nemocných. Polovina byla léčena chemoterapií, druhá polovina dostávala navíc WOBE-MUGOS. Ve skupině léčené enzymy pacienti přežívali až dvakrát déle než ve skupině bez enzymoterapie. WOBE-MUGOS byl snášen velmi dobře s minimem lehkých nežádoucích účinků.

Stále více pozitivních zkušeností také u nás

Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc, je vedoucím konzultačního střediska systémové enzymoterapie, které sídlí v nemocnici Sv. Alžběty, Praha 2, Na Slupi 6. Od 1. ledna 1992, kdy bylo otevřeno, poskytlo už téměř 9 000 odborných konzultací lidem, kteří žádali o radu v nejrůznějších zdravotních problémech. Zdaleka největší počet z nich – přes 40% – sem přichází právě v souvislosti s nádorovými onemocněními.

„Nejvíce onkologických pacientů máme s onemocněním prsní žlázy a nádory gynekologického původu u žen, u mužů je to rakovina plic,“ říká doc. Fanta. Na radu, zda by jim nepomohly enzymové léky, se však ptají i pacienti s nádory centrálního nervového systému, žaludku, tlustého střeva, slinivky břišní i ledvin, močového měchýře anebo prostaty.

Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc.

fanta.jpg (22651 bytes)

„Když se mě nemocní ptají, kdy mají začít enzymy brát, tak jim odpovídám ,včera“. To proto, že sem jen výjimečně chodí lidé bezprostředně poté, co byl u nich zjištěn nádor, anebo před operací. Většina pacientů se o enzymoterapii dozví náhodně a hledá v ní pomoc, až když se jejich stav, přestože dostávají tradiční léčbu, nezlepšuje.“

Počet konzultací dle onemocnění za období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1998

graf3.gif (8612 bytes)

Doc. Fanta zdůrazňuje, že enzymy v léčbě nádorových onemocnění nenahrazují osvědčené lékařské postupy, ale významně je doplňují. U všech nemocných se zhoubným nádorem je důležitá komplexní léčba na prvním místě, pokud to nádor umožňuje, ho chirurgicky odstranit, a poté pokračovat s následnou chemoterapií nebo ozařováním, případně s kombinací obou těchto postupů. Použití enzymů výrazně snižuje nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie i ozařování, jako je nevolnost, zvracení, bolesti, otoky a celková únava. To umožňuje, aby byla radio- a chemoterapie provedena v plném rozsahu.

„Systémová enzymoterapie je v každé fázi nádorové choroby přínosem pro nemocného. Všechny zkušenosti s WOBE-MUGOSem, které jsou k dispozici, ukazují, že celkový stav nemocných nezávisle na typu zhoubného nádoru se zřetelně zlepšuje. Tento lék zvyšuje účinnost primární onkologické léčby, zmírňuje nepříznivé vedlejší účinky radio- a chemoterapie a omezuje proces metastazování. Proto ho používáme nejen u primárních nádorů, ale i u metastáz. Doporučuji ho také v pokročilých stadiích, protože zlepšuje celkový stav a kvalitu života nemocného,“ říká doc. Fanta a dodává, že zpočátku bylo obtížné prosadit enzymoterapii jako další součást komplexní onkologické léčby. Teď už se na něj ale obrací také řada onkologů s dotazem, jak mají léčit enzymovými preparáty, a stále více z nich získává i vlastní zkušenosti. Enzymoterapie se přitom osvědčuje nejen v komplexní léčbě nádorového onemocnění, ale i při některých nežádoucích průvodních projevech. Častou komplikací nádoru prsu bývá např. mízní otok lymfedém, který vzniká na horní končetině narušením průtoku mízy po operaci. Wobenzym je zde vlastně jediným skutečně účinným lékem v prevenci i terapii.

Liga proti rakovině radí

Na telefonní linku Ligy proti rakovině Praha 02/90050101 se velmi často obracejí onkologičtí pacienti s dotazem o vhodnosti podávání enzymů u nádorových onemocnění. Předseda Ligy prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., k tomu říká: „Vzhledem k tomu, že detailně znám jak výsledky experimentálních studií, tak i práce o doplňkové léčbě enzymy švýcarského ústavu IFAG, mohu podávání enzymů jako doplňkovou léčbu doporučit. Ženám, které onemocněly nádorem prsu, po ukončení chirurgické léčby a radioterapie nebo chemoterapie podávání enzymů v průměru prodlužuje život. Ovšem enzymoterapie závisí i na ekonomických podmínkách postiženého, neboť léčbu si většinou hradí sám.“

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.

dienst2.jpg (24154 bytes)

Výpověď pacientky z České Lípy

„Sama jsem onkologickou pacientkou již několik let. Podrobila jsem se chirurgickému zákroku kvůli nádorovému onemocnění, byla jsem ozařována a dostávala jsem vysokodávkované chemoterapeutikum. Můj imunitní systém byl tedy velmi oslaben. Můj lékař mě upozornil na možnost enzymové terapie a především na lék Wobenzym.

Zpočátku jsem reagovala dosti nedůvěřivě, avšak začala jsem shánět více informací o této doplňkové protinádorové terapii. Wobenzym teď užívám denně spolu s vitamíny. Pozoruji menší únavu a v době chřipkové epidemie jsem bez rýmy a teplot. Nedávno jsem se podrobila operaci křečových žil. Jsem tři týdny po operaci a značné hematomy rychleji ustupují, nohy tolik nebolí a neotékají. Cítím se prostě fit.“

Text a foto dr. Jiří Halousek


K výše uvedené problematice se můžete obrátit na:

Konzultační středisko systémové enzymoterapie nemocnice Sv. Alžběty,
128 42 Praha 2, Na Slupi 6,
Doc. MUDr. Josef Fanta, CSc.; II. patro, č. dveří 12,
Tel.: 02/2491 1319, 290 585, 290 702 l. 242

Informace o systémové enzymoterapii naleznete také na internetové adrese: www.mucos.cz

systémová enzymoterapie • zdravá rodina 5/99 • s. 14-15