Květinový den letos potřetí

kvden.jpg (15252 bytes)Tuto středu se opět objeví v ulicích našich měst i obcí, celkem na 112 místech v celé ČR, dvojice mladých studentů ze škol, skauti, členky Českého svazu žen i zástupci onkologických klubů, aby nabídli všem našim občanům žlutý květ se žlutou stužkou.

Ne náhodou byl zvolen květ měsíčku zahradního. Jeho zářivě jasná žluť i léčivé účinky jsou symbolem slunce, a tedy i zdraví. Liga proti rakovině Praha, stejně jako i další organizace, které se spojily ve Sdružení dobrovolných onkologických organizací, chtějí v tento den všem připomenout, aby se zamysleli nad způsobem svého života, nad svou životosprávou, neboť správný životní styl je základem zdraví v kterémkoliv věku.

Za finanční příspěvek, který je určen ke zlepšení života onkologických pacientů, obdržíte nejen kytičku, ale i letáček s popisem prevence a samovyšetřování u žen prsů, u mužů varlat. Jde totiž o dvě nejčastěji se vyskytující onkologická onemocnění u nás a správným pozorováním vlastního těla může každý přispět k časnému odhalení změn, a tím i k úspěšnému léčení. Návod k pravidelnému samovyšetřování najdete i v tomto čísle Zdravé rodiny.

Už jsme se zmínili o tom, že tyto dary jsou určeny na zlepšení života onkologických pacientů. Z loňských darů byla část peněz předána klubům Sdružených dobrovolných onkologických organizací, které je využily pro svoji činnost. Liga proti rakovině Praha mohla vydat brožury o prevenci, které jsou určeny veřejnosti. Z výtěžku jsou také financovány výzkumné úkoly a odborné expertizy.

Dlouhodobým cílem je adaptace pavilónu v Odborném léčebném ústavu na Pleši, kde ve spolupráci s ředitelstvím chceme vytvořit metodické centrum pro rekondice nádorově nemocných pacientů.

Každý příspěvek, který kdokoliv z vás věnuje na Květinový den, přiblíží byť jen o maličký krůček konečný cíl. Věříme, že z oněch malých drobných potůčků se slije mohutná řeka, která přispěje ke konečnému cíli: aby se dobrou prevencí i osobní odpovědností za vlastní zdraví snížil počet onkologických onemocnění u nás a pacientům jsme přispěli ke zlepšení a prodloužení života.

Liga proti rakovině Praha


Pokud byste se rozhodli přispět i jinou formou na onkologický výzkum či výstavbu pavilónu v ústavu na Pleši, máte možnost použít běžnou složenku 555555018/0800 Česká spořitelna Praha 1.

Nádorová telefonní linka 02/90050101 je určena všem v celé republice, kteří se chtějí informovat či poradit o onkologickém onemocnění. Pondělí čtvrtek 9-12 a 13-16 hod. jsou přítomni lékaři, v úterý je protikuřácká poradna, ve čtvrtek odpoledne poradna léčení bolesti, v ostatní dny a v noci je zapojen záznamník, jehož dotazy odborníci zpětně vyřizují.

zprávy • zdravá rodina 5/99 • s. 2