Nabídka Denního centra pro seniory v Domově Sue Ryder

Kdo ví, jak stárnout stárne zdravěji, příjemněji, nemá čas myslet na přibývající roky, nepřipouští si obavy z nemocí a samoty a případnou nemoc snáze překonává. V Domově Sue Ryder je hlavním receptem na úspěšné stárnutí aktivita, rodinné prostředí a laskavost.

Všechny tyto podmínky zdravého stárnutí nabízí Denní centrum v Domově Sue Ryder. Je určeno pro seniory, kteří nechtějí a nebo nemohou být celý den sami doma. Nabízí své služby každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin a všechny aktivity vedou zkušené ergoterapeutky, které náplň dne přizpůsobí každému podle jeho možností, schopností a zájmu.

sue.jpg (11806 bytes)Zatímco příchozí dámy mohou v centru háčkovat, drhat, plést, vyšívat nebo malovat, pánové zase mohou lakovat truhlíky na květiny, hrát šachy nebo dámu, vytvářet pěkné dekorace nebo jen odpočívat a číst knihy nebo noviny. Pokud je chuť, lze v centru také upéct něco dobrého a společná příprava koláče, štrůdlu nebo perníku je vítaným zpestřením dne. Pravidelně se v centru také kondičně cvičí každý podle svých možností a mnoho příznivců si získalo trénování paměti. Každý čtvrtek se v Domově promítají filmy pro seniorskou kategorii a každé úterý se ti starší mohou zúčastnit bohoslužeb v krásně zrekonstruované ekumenické kapli.

Domov také nabízí ve své restauraci stravování, včetně dietního, a to nejen pro klienty Denního centra, ale i pro širokou veřejnost.

V Domově jsou všichni přesvědčeni o tom, že stárnutí je přirozenou součástí lidského života a je důležité si i ve stáří zachovat své koníčky, naplňovat potřebu společenského kontaktu, navazovat nová přátelství a to vše i přes případná omezení, které nám může způsobit nemoc.

Pokud chcete stárnout zdravěji – přijďte do Domova Sue Ryder.


Kontakt: Lenka Kubínová – ergoterapeutka
Domov Sue Ryder Michelská 1/7 Praha 4 Michle
Tel.: 02/64 33 580
Cena: 90,- Kč na celý den včetně oběda a svačiny


Nabízíme zavážení čerstvého jídla do veřejných, závodních nebo školních jídelen. Jsme schopni zajistit celodenní stravu, různé druhy diet, a to po celý rok, včetně svátků, sobot a nedělí. Nabízíme zajímavé ceny. Pro bližší informace volejte 02/6433580 sl. Burýškovou.

Sdružení Sue Ryder,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Michle.

zprávy • zdravá rodina 5/99 • s. 5