ROSA pro stáří nebo „zasloužený odpočinek“?

pacovsky.jpg (2842 bytes)

Všude se s některými lidmi zachází s ohledem na jejich věk jinak než s druhými, zároveň se však od nich očekává, že se budou chovat společensky uznávaným způsobem. Říká se tomu role věku. Za typickou roli vyššího a vysokého věku se běžně považuje „zasloužený odpočinek.“ Jestliže se však „odpočinek“ ztotožňuje s „nicneděláním,“ vzniká jedna z nejhouževnatěji přetrvávajících mylných představ o stáří.

Je přirozeným jevem, že s věkem ubývají funkční možnosti. Když se naplnil čas, je vhodné postupné „stahování se,“ vyvazování se z dosavadních povinností, závazků, odpovědnosti, i když to někteří neunesou a stávají se pacienty. Starobní důchod je zastihl nepřipravené, nevytvořili si náhradní program různých aktivit. Spokojenost a kvalita jejich života je ohrožena, je blízko k chorobné nenormálnosti.

Lidské aktivity jsou základním projevem života, a to v každém věkovém období, některé z nich mohou mít jen rozdílnou podobu. Náš organismus je vybaven pro činnost, ne pro nečinnost. Vždyť i lidová moudrost to vystihuje v mnoha příslovích o lenošení. I ve stáří potřebujeme program. Musí ovšem vycházet z reálných možností. Když se seniorů ptáme na představy o jejich budoucnosti, jsou obvykle zaskočeni. Je to chyba podmíněná mýtem, že už mají všechno za sebou a nic před sebou. Výstižné je heslo ROSA. Opravdovou rosou na stáří je

Racionální postoj k vlastnímu stáří,
Orientace na budoucnost (těšení se na něco),
Sociální kontakty
jakákoliv přiměřená Aktivita.

Jsou různé možnosti psychických, fyzických i kulturních aktivit. Jejich volba je výrazně ovlivněna také tím, co člověk dříve dělal a co z toho stále ještě dělat může. Plný činorodosti má být celý denní režim a řešení běžných denních záležitostí. Recept na aktivitu je dobrým geriatrikem, lékem kladně ovlivňujícím stáří. Napišme si jej sami. Udělejme si vlastní bilanci svých možností a uskutečněme je!

Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc.

hlavní téma • zdravá rodina 4/99 • s. 9