Drogy a my

john.jpg (3522 bytes)Je v České republice víc drogově závislých mužů nebo žen? Před rokem 1989 bylo v této zemi výrazně víc toxikomanů než toxikomanek. V posledních létech se ale v problémech s drogami ocitá stále více dívek, takže už brzy vyrovnají skóre. Nebude to zřejmě dlouho trvat, poměr toxikomanů a toxikomanek bude v České republice 1:1. Ukazuje to i statistika nových obětí heroinu v Praze. Zejména v případě třinácti až patnáctiletých, závislých na heroinu, lze dnes vysledovat, že v převaze jsou dívky. Je to logické. Třináctileté slečny jsou vyspělejší než jejich vrstevníci. V případě potřeby si mohou peníze na heroin opatřit prostitucí snáze než takový třináctiletý kluk.

A jaký je rozdíl mezi muži a ženami v návykovosti drog? Záleží samozřejmě na typu drogy i na tělesné konstituci daného člověka. Je obecně známo, že na alkohol, tedy legální drogu, jsou ženy citlivější než muži. Totožné dávky alkoholu vedou u žen k výraznějším poškozením organismu. V případě vína uvádějí například odborníci, že dávka prospěšná zdraví je u mužů do pěti deci, zatímco u žen pouze do tří deci denně. Vyšší dávky vína zdraví naopak poškozují. Nelegální drogy jsou mnohem nevyzpytatelnější než alkohol. Nebo spíš jejich účinky jsou méně zmapované. Obecně ale lze říci, že většina dívek experimentujících opakovaně s drogami se dostává do závislosti v kratší době než muži.

Důležitým faktorem je samozřejmě i věk konzumenta drog. Většinou čím je mladší, tím rychleji se při experimentech s drogami dostává do závislosti.

Radek John

hlavní téma • zdravá rodina 4/99 • s. 10