Kašel – co je, jak vzniká, jak ho léčit

K charakteristickým příznakům onemocnění dýchacích cest patří mimo jiné i kašel. Charakter kašle dovoluje usuzovat na postiženou oblast dýchacích cest. Charakter a čas objevení kašle poukazují na možné příčiny onemocnění.

Produktivní nebo vlhký kašel vzniká, když se hlen nějakým způsobem v dýchacích cestách pohybuje. Kašel má potom chraplavý charakter.

Suchý nebo dráždivý kašel není vyvolán zvýšeným množstvím hlenu a může vznikat v každém úseku dýchacích cest na začátku zánětu nebo v důsledku jakéhokoliv jiného dráždění.

Akutní kašel může vzniknout při vdechnutí cizího tělesa, při náhlé infekci středních a dolních dýchacích cest, dále při vdechnutí dráždivých plynů, při zápalu plic a při různých alergických onemocněních.

Chronický kašel (kašel trvající déle než 4-6 týdnů) je častým jevem po prodělaných zánětech dýchacích cest, při dlouhodobě ztíženém dýchání nosem (při zvětšené nosní mandli), dále pak je chronický kašel častým jevem u kuřáků, nemocných astmatem a při černém kašli. Chronický kašel je pak ještě průvodním jevem celé řady dalších onemocnění.

Kašel obtěžuje nemocného i jeho okolí a zvláště pak u dětí je provázen pocity strachu, neboť nevědí, co se s nimi děje.

Nabízí se možnost léčby moderním přípravkem s dlouholetou tradicí, který je určen dětem od 1 roku a pomáhá nemocným s kašlem do vysokého věku.

BENADRYL N INFANT, sirup je určen dětem od 1 10 let.
BENADRYL N, sirup je určen dětem od 1 roku, mladistvým a dospělým.

V tomto přípravku je obsažena látka Diphenhydramin, která je silně účinným antihistaminikem, jež zmírňuje kašel tlumivým působením přímo v centru pro kašel v prodloužené míše. Odstraňuje nepříjemné doprovodné projevy při onemocněních horních cest dýchacích. Tlumí sice dráždění ke kašli, nezamezuje však terapeuticky důležitému vykašlávání hlenu z průdušek. Rozšiřuje malé bronchy, uvolňuje křeč bronchiálního systému, zmírňuje zánětlivý otok sliznice a zlepšuje tak dýchání. Předností je také snížení tvorby sekretu v nose a slz.

Přípravek je možno podat pacientovi při kašli, který je doprovodným projevem onemocnění horních cest dýchacích nebo ke zmírnění záchvatů dávivého kašle, a to rovněž po odeznění onemocnění v případě výskytu přetrvávajících záchvatů kašle.

Dále je možno přípravek podávat při nemocech z nachlazení a chřipkových onemocněních.

Po poradě s lékařem je možno přípravek podávat při akutní nebo vleklé bronchitidě a také jako pomocný lék při černém kašli.

Benadryl N, sirup je vhodný též při kašli kuřáků, přičemž je nezbytné vyloučit jiné závažné onemocnění plic a dýchacích cest.

(Před užitím přípravku si důkladně přečtěte příbalovou informaci. Užívání jakéhokoliv léčivého přípravku může být spojeno s výskytem nežádoucích účinků, které konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.)

Typy kašle:
místo vzniku charakter kašle způsob vzniku denní doba možná příčina
každý oddíl suchý   většinou v noci dýchání ústy
hltan suchý      
hrtan suchý     zánět hrtanu
hrtan suchý   večer, v noci infekční krup (*)
průdušnice suchý     počínající zánět
průdušnice suchý     zúžení bez hlenu,
např. cizí těleso
průdušnice vlhký     zúžení s hlenem
hltan
(průdušnice),
bronchy
suchý velmi náhlé
silné ataky,
ev. s dušností
  cizí těleso
průdušnice
a bronchy
suchý záchvatovitý,
opakovaně
v noci více než
přes den
černý kašel
(pertuse)
bronchy suchý záchvatovitý v noci, ráno při
vstávání, hlavně při námaze
astma
průdušnice
a bronchy
vlhký     plně rozvinutý infekt,
zápal plic
bronchy suchý záchvatovitý hlavně ráno rozšíření průdušek,
mukoviscidósa
pohrudnice suchý je potlačen   bolestivý kašel
při zánětu pohrudnice,
po operaci

(*) infekční krup = kašel vyskytující se převážně u infekčního onemocnění, tzv. záškrt

MUDr. Milan Lexa

P.R./41

lékař radí • zdravá rodina 4/99 • s. 2