Má očkování význam?

 

havlík.jpg (3931 bytes)

Dostali jsme do redakce několik dotazů, zda je dnes ještě nutné očkovat děti proti nejrůznějším nemocem. Navštívili jsme proto prof. MUDr. Jiřího Havlíka, DrSc., dlouholetého zkušeného bojovníka s infekčními chorobami, abychom jej požádali o odpověď na čtenářské dotazy.

Je očkování skutečnou ochranou proti infekci?

„Co se člověk objevil na tomto světě, stále musí bojovat o svůj život. Ohrožovala ho zranění při boji se zvěří i protivníky, při získávání potravy nebo kořisti. Život mu však zkracovaly také různé nemoci, a zvláště infekce. Ty přicházely znenadání a mnohdy dovedly během krátké doby snížit počet obyvatel vesnic, měst i celých oblastí na polovinu. Takže odpověď na vaši otázku je nasnadě.“

Kdy se objevilo první očkování?

„První skutečně účinné očkování provedl v roce 1796 po dvacetiletém bádání skotský lékař dr. Jenner proti pravým neštovicím a zachránil osmiletého chlapce. V r. 1801 bylo již touto metodou očkováno na 100 000 lidí, mezi nimi i první lidé u nás. Při poslední epidemii v Čechách v roce 1852 zemřelo na neštovice 43 000 lidí.

V roce 1885 připravil a použil Louis Pasteur očkování proti vzteklině, které chránilo před touto smrtelnou nemocí. Později bylo vyrobeno očkování proti tetanu a záškrtu a v průběhu dalších let byla připravena očkování proti mnoha infekčním nemocem. Ověřila se jejich bezpečnost a dlouhodobý ochranný účinek. Proto byl zaveden tzv. očkovací kalendář. Podle něj jsou děti od nejútlejšího věku očkovány postupně proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Očkováním lze však dosáhnout ještě více než ochrany jednotlivce. Jestliže proočkujeme proti takové nemoci celou populaci, pak nemoc zmizí (tj. je eradikována) z povrchu země! To se podařilo Světové zdravotnické organizaci, která v r. 1966 vyhlásila důsledný boj neštovicím a v r. 1980 mohla slavnostně vyhlásit, že variola neštovice zmizely z povrchu země. Nás těší, že o tento úspěch se zasloužila i početná skupina českých lékařů. V současné době jde o to, vymýtit podobně dětskou obrnu.“

Je očkování bezpečné?

„Současné vakcíny jsou bezpečné a účinné při výrobě procházejí opakovaným čištěním, ale výjimečně může dojít k nežádoucí reakci jako zarudnutí, svědění či bolestivosti v místě vpichu, nebo ke zvýšené teplotě.

Kromě základních očkování, která chrání před nejběžnějšími, ale závažnými onemocněními, je připravena celá řada dalších vakcín. Tak je možné u nás očkování proti klíšťovému zánětu mozku (na vlastní žádost a úhradu), zdravotničtí pracovníci se očkují proti virové žloutence typu B a v podzimních měsících se očkováním chrání starší lidé nebo lidé s onemocněním srdce či plic proti chřipce. V době povodní byli u nás mladiství očkováni bezplatně proti virovému zánětu jater typu A.“

Je vhodné očkování před cestou do zahraničí?

„Stále více našich občanů vyjíždí do tropických oblastí rozvojových zemí. Mnohdy nejsou dostatečně „ekonomicky“ vybaveni a bydlí, stravují se i pijí s místním obyvatelstvem. Často si nejsou vědomi toho, že tam jsou běžné infekce u nás prakticky neznámé které mohou postihnout i je. I proti těmto nákazám jsou dostupná ochranná očkování a ví se, jak těmto nemocem předcházet. Při cestách do Jižní Ameriky a Západní Afriky je povinné očkování proti většinou smrtelné žluté zimnici, ale jak v těchto zemích, tak i jihovýchodní Asii (Indický subkontinent) a celé Africe hrozí také cholera, břišní tyfus, vzteklina a žloutenky typu A i B. Proti všem uvedeným infekcím máme účinné vakcíny. Proti některým onemocněním, častým v těchto zemích, však očkování zatím není. Jsou to malárie a průjmová onemocnění (tzv. „průjem cestovatelů“). Ale i v těchto případech je preventivní ochrana možná.

Využijme poznatků vědy, chraňme své děti i sebe a nepodceňujme význam očkování i další ochrany před nákazami. Zdraví máme jen jedno.“

lékař radí • zdravá rodina 4/99 • s. 16-17