Domov Sue Ryder přivítal své první klienty

Koncem února našli první klienti z řad těžce zdravotně postižených seniorů svůj nový domov v Michelském dvoře sociálním zařízení Nadace Sue Ryder v Praze 4 Michli. Toto zařízení má výstižné jméno Domov Sue Ryder s podtitulem Domov důstojného a aktivního stáří.

První Domov tohoto jména v České republice se zařadil do mezinárodní sítě domovů, kterých má mezinárodní nadace Sue Ryder více jak 90 v různých zemích světa.

Klientům Domova, kteří jsou většinou upoutáni na lůžko nebo se pohybují pouze s asistencí, je věnována 24hodinová ošetřovatelská péče vynikající kvality. Personál se nesoustředí pouze na fyziologické potřeby klientů, ale zejména na potřeby duševní, emocionální a duchovní. Proto v tomto Domově není nouze o úsměvy, pohlazení, vřelé slovo a všudypřítomnou podporu a lásku. V mezích možností každého klienta a s ohledem na jeho zájmy a koníčky je připravena také jeho aktivace, aby i dny na lůžku probíhaly příjemně a naplněně. Ti, kteří se mohou s asistencí nebo na vozíčku alespoň částečně pohybovat, se připojí ke klientům Denního centra Domova a mohou zde číst, povídat si, plést, šít, hrát šachy, účastnit se tréninků paměti či kondičního cvičení a mnoha dalších aktivit.

Denní centrum Domova (dříve také nazývané denním stacionářem) slouží pro pohyblivější seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být doma sami, zatímco jejich blízcí, kteří se o ně trvale starají, jsou v práci nebo nemocni. V tomto klubu není nikdo osamělý. Navazují se tu nová přátelství, objevují se nové koníčky a zájmy. Platí zde zásada, že díky stálé aktivitě není čas myslet na nemoci a trápení.

Specialitou Domova je komunitní centrum, které otevírá své dveře dokořán široké veřejnosti. Jeho restaurace nabízí kromě dietních jídel také celou řadu specialit zdravé výživy, hotových jídel i minutek. Posedět můžete také při dobré kávě a zákusku.

Malá divadelní scéna Domova se umí v okamžiku proměnit v příjemnou kinokavárnu s klasickými filmy pro děti i dospělé nebo koncertní sál či přednáškovou místnost.

Ekumenická kaple Domova nabízí bohoslužby nebo komorní koncerty.

V Domově je též další z Dobročinných obchodů Sue Ryder, ve kterém lze najít zajímavé věci za velice příznivé ceny. Koupíte-li si v něm nějakou drobnost, uděláte sobě radost a přispějete tím zároveň na dobrou věc, protože veškerý zisk z těchto obchodů je určen opět na charitativní práci Nadace Sue Ryder. Domov Sue Ryder je zkrátka příjemné místo k návštěvě, kde je každý srdečně vítán.

Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Michle, tel.: 02/64 33 580, 02/64 33 612, 02/64 33 596, 02/64 33 628.
Číslo bankovního účtu, na kterém můžete Domovu Sue Ryder pomoci finančně, je u KB Praha 4, č. b. ú.: 6312470287/0100.

zprávy • zdravá rodina 4/99 • s. 5