Už podruhé první v testu čističů vzduchu na našem trhu

kovoklim.jpg (6514 bytes)D Test – časopis pro spotřebitele – zatím dvakrát zkoušel kvalitu a účinnost vybraných čističů vzduchu, které jsou u nás k dostání. Poprvé to bylo v prosincovém čísle roku 1993, podruhé v lednu 1999. V obou případech celkově nejlepšího ohodnocení dosáhl přístroj KOVOKLIMA 145 P.

Hodnocen byl čistící výkon přístrojů při zachycování částic větších než 1 mg, částic větších než 0,3 mg a menších než 1 mg,

oxidu siřičitého a dále celková hladina hluku. Ve třech ze čtyř těchto kritérií se přístroj KOVOKLIMA 145 P umístil vždy v nejlépe hodnocené skupině. Absolutně nejlepšího výsledku pak dosáhl při odstraňování oxidu siřičitého, který při hodnocení zastupoval i všechny ostatní plynné látky v ovzduší negativně působící na lidské zdraví, jako jsou oxidy dusíku, radon, ozon apod.

Ing. Ladislav Gürtler, ředitel společnosti KOVOKLIMA-Gürtler, s.r.o., která vítězný přístroj vyrábí, zdůrazňuje, že u současných čističů vzduchu vcelku není problémem zachycovat pyly a pevné částice. Velké úsilí však vyžaduje účinně odstraňovat z ovzduší právě plynné látky. Příslušné filtry v přístroji KOVOKLIMA 145 P jsou proto tak vynikající, že je vyvinula a vyrábí firma B.O.I.S. v Brně, jejíž předchůdce se zabýval strategickou výrobou filtrů pro bunkry a atomové kryty. Mimořádně nízké hlučnosti přístroje bylo po dlouhém testování dosaženo díky optimálnímu provedení lopatek ventilátorového kola, které umožňuje co nejtišší chod ventilátoru.

Čistič vzduchu KOVOKLIMA 145 P ve většině rozhodujících parametrů předčí přístroje renomovaných zahraničních značek, přičemž všechny jeho součástky jsou domácího, českého původu. Začal se vyrábět už před 7 lety, ale od té doby prodělal jeho vnější vzhled významné změny. V současné době se vyrábí ve třech barevných provedeních v bílé, šedé a béžové barvě. Bez zajímavosti není ani to, že zatímco před 6 lety stál 8 085 Kč, dnes je to přes všeobecný nárůst inflace 7 455 Kč.

Přístroj KOVOKLIMA 145 P je určen pro domácnosti, pracoviště, menší společenská a zdravotnická zařízení. Byl schválen EZU-SZ-201 (rozhodnutí č. 08-97-3988/102). Díky svému výkonu je vhodný především pro osoby s alergiemi na znečištěné ovzduší. V místnosti o ploše 16 m 2 a výšce 3 m se vzduch za hodinu vymění 3-4 krát. Rozměry přístroje: 280 x 510 x 280 mm. Hmotnost: 6,6 kg.

Vzhledem k tomu, že tento čistič vzduchu je pro firmu KOVOKLIMA-Gürtler, s.r.o., která vyrábí především digestoře, průmyslové ventilátory a další výrobky, z nichž více než polovina jde na export, pouze okrajovou výrobou, je možné ho zatím zakoupit pouze přímo u výrobce, a to i na dobírku. Jak říká ředitel společnosti ing. Ladislav Gürtler, přivítal by, kdyby se prodeje ujal některý zkušený distributor.

Adresa: KOVOKLIMA-Gürtler, spol. s r.o. Prvomájová 159/26, 153 00 Praha 5 Radotín, tel.: 02/579 10 530, fax: 02/579 10 523

P.R./44

zprávy • zdravá rodina 4/99 • s. 13