Vysavače

Vysavač je běžným vybavením domácnosti. Na českém trhu je jich dnes velká nabídka. Jak ale správně vybrat? Podle barvy, podle velikosti, podle ceny? To vše jsou kritéria podružná. Při výběru vysavače je třeba dbát v prvé řadě na to, aby vzduch, který vysavačem prochází a vrací se zpět do místnosti, byl kvalitně přefiltrován, a tak vyčištěn. Na moderním kvalitním vysavači je tato skutečnost jasně popsána. Uživatel se dočte, kolikanásobnou filtrací je vybaven koncový výdech vzduchu, zda obsahuje mikrofiltr a zda je zabudován ochranný filtr motoru.

Nejlepší ochranu poskytuje tzv. HEPA filtr (High Efficiency Particulate Air), který s vysokou účinností zachytí i nejmenší částice prachu. Podmínkou vysoké účinnosti je těsnost filtru ve vysavači. Tu nejlépe zajistí uložení HEPA filtru v kovovém rámu, který je odolný proti namáhání a příp. zkroucení při manipulaci s vysavačem. Někdy se může spotřebitel setkat s informací, že vysavač obsahuje filtr třídy Q, R. S, ST či T. To je rozdělení HEPA filtrů podle německé normy (DIN 24.185). Podle ČSN EN 779 se HEPA filtry rozdělují do pěti tříd H 10 až H 14.

Kvalitní výrobek je opatřen nejen světelnou signalizací zaplnění prachového sáčku, ale zejména ukazatelem zanesení zabudovaných filtrů, které je pak třeba ihned vyměnit. V kvalitním vysavači by tato výměna měla být snadno proveditelná tak, aby se zachycené nečistoty znovu do prostředí nerozprášily.

Jak tedy správně vybrat? Prvořadý je způsob filtrace vzduchu. Důležité je i vybavení vysavače příslušenstvím, sací výkon (není to totéž co příkon motoru!), komfort obsluhy, obtížnost výměny filtrů, hlučnost přístroje, dostupnost servisu.

MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

zprávy • zdravá rodina 4/99 • s. 15