Drogy a my II

john.jpg (3522 bytes)„Jaký je průměrný věk lidí, začínajících brát drogy?,“ ptají se mě často na besedách. V České republice se největší množství experimentátorů s drogami objevuje mezi šestnácti- až osmnáctiletými. Dlouhodobě přitom dochází k poklesu průměrného věku. Věkový průměr snižují čtrnácti-, patnáctileté dívky, začínající experimentovat s heroinem. Už tyhle děti jsou pak schopny vydělávat si na drogu prostitucí. Nejmladšímu narkomanovi, s kterým jsem se setkal v České republice, bylo dvanáct let a už byl mrtvý, takže s drogami musel začít ještě dřív. V chudinských čtvrtích amerických měst můžete vidět sedmileté narkomany. V řadě porodnic, dnes už i v České republice, najdete závislé novorozence. Děti, které od matky, beroucí opiáty i v těhotenství, dostaly do kolébky strašlivý dar: drogovou závislost. Největší riziko, že člověk propadne závislosti, hrozí zřejmě třinácti- až dvacetiletým. Pak už se pravděpodobnost, že se někdo stane narkomanem, snižuje. Je to logické. Když si čtrnáctiletý kluk zkusí drogu a je pro ni patřičně disponován, bude potom pravděpodobně říkat: „To je palba. Něco takového jsem v životě nezažil.“ Ve čtrnácti letech si prostě neumí opatřovat řadu rozkoší. Některé má dokonce zakázané zákonem, o některých ještě ani neví, že existují. Nemá tedy srovnání s jinými hodnotami, takže často s drogovými experimenty pokračuje a může skončit v závislosti. Kdyby si ten samý člověk nezkusil drogu ve čtrnácti, ale třeba ve třiceti, řekne pravděpodobně, že zná zajímavější rozkoše, než jsou ty drogové, a dá jim před drogami přednost. Samozřejmě ale do drogové závislosti, když na ní člověk patřičně pracuje, lze spadnout v každém věku.

Radek John

hlavní téma • zdravá rodina 3/99 • s. 14