Vyhlášení podmínek letošní soutěže

Vážení čtenáři, jak už jsme oznámili v prvních dvou letošních číslech Zdravé rodiny, také v tomto roce jsme pro vás připravili atraktivní soutěž. Vycházeli jsme přitom z úspěchu, který získala naše soutěž v loňském roce, když na ni přišlo 2.259 správných odpovědí.

Také letos bude první cenou atraktivní zájezd pro dvě osoby. Také letos obdrží dalších devět vylosovaných účastníků soutěže hodnotné věcné ceny. A také letos bude v říjnovém čísle, které vyjde jako zdravotní příloha vašeho deníku 11. 10. t.r., zveřejněno dvakrát deset otázek vždy s třemi možnými odpověďmi. Kdo zakroužkuje alespoň deset políček správně, bude zahrnut do závěrečného slosování, jehož výsledky budou oznámeny v prosincovém čísle dne 6. 12. 1999.

K zodpovězení všech otázek bude opět zapotřebí, abyste měli při ruce všechna letošní čísla Zdravé rodiny. Proto žádné z nich nevyhazujte!

Věříme, že se vám naše soutěž bude líbit stejně jako v loňském roce a přejeme vám hodně štěstí, abyste byli mezi výherci.

redakce

reportáž • zdravá rodina 3/99 • s. 4, 5