Tradiční čínská medicína a alergie

V minulém čísle jsme se seznámili se základními principy tradiční čínské medicíny (TČM). Nyní jsme se zeptali lékařů MUDr. Petra Hoffmanna a MUDr. Jozefa Luckého, zabývajících se tímto oborem, na otázku alergií.

Zná vůbec tradiční čínská medicína pojem alergie?

Tento pojem samozřejmě ve staré Číně znám nebyl, v literatuře jsou však popsány případy přetrvávající rýmy, výtoků z očí, kašle či kýchání. Tyto potíže, které se souhrnně nazývaly BI YUAN, byly dle TČM vyvolány škodlivým ovzduším. Podobnost tedy známa byla. Během staletí čínští lékaři zkoumali zákonitosti projevů těchto potíží a zjistili souvislost s určitými předcházejícími patologiemi postiženého. Ty pak nazvali nedostatečností povrchové vrstvy těla, která je spojená s tzv. WEI QI. WEI QI představuje vitální a obrannou energii, která chrání organismus před vnějšími škodlivými vlivy a jejíž kvalita závisí na vrozených i získaných vlivech. Vrozené vlivy odpovídají v našem smyslu genetické informaci, získané vlivy odrážejí celkový stav organismu. A zde mohou poznatky TČM pomoci, hlavně preventivně, harmonizací organismu jako celku.

Lze tedy říci, že se jedná o jakousi analogii k imunitnímu systému?

Imunitní systém byl přirovnáván k výše citované obranné energii WEI QI. Jde o jakýsi pomyslný obal lidského těla, jehož pevnost ovlivňuje naši náchylnost k vnějším vlivům, dle našeho pojetí k alergenům. Podle čínské medicíny je to naše výbava, která předurčuje vývoj onemocnění, naproti tomu vlivy vnějšího prostředí (alergenů), jsou druhořadé. Má-li jedinec dobrou obrannou energii, dobrý „ochranný obal“, nepodlehne tak snadno vnějším vlivům. Naopak člověk nedostatečně vybavený je velmi náchylný. V moderním pojetí je nazírání na tento problém podobné. Látka, která se nazývá alergenem, nemá v sobě skrytý potenciál nemoci, jak je tomu například u virů či bakterií jde o nepřirozenou odpově“ organismu, která vyvolá alergické projevy. I přes uvedenou podobnost je léčba náchylnosti k alergiím v obou systémech odlišná.

Podle TČM je nejdůležitější prevence, jaká jsou tedy její doporučení při alergiích?

V čínské medicíně se klade důraz na postihnutí nemoci jako špatného stavu celého organismu, protože obranná energie vychází ze stavu celku. Radí se změna životosprávy, klade se důraz na pravidelné střídání práce a odpočinku, stravovací návyky a podobně. Podle čínské medicíny nerespektování těchto doporučení vede k přetížení a opotřebování organismu jako celku, čímž je ovlivněn nejen jedinec sám, ale i další generace. Narůstající množství alergiků pak podle tohoto učení souvisí s civilizačními neduhy. Pro dnešní dobu je typické, že chuť po změně životosprávy a stravování je v populaci obecně malá, nebo spíše na ni není čas a moderním je „být v jednom kole“.

Co tedy, když není čas a chuť dodržovat tyto zásady?

Mnoho lidí se opravdu neřídí pravidly zdravého způsobu života, protože na to prostě nemají čas. A tak existuje cesta menšího odporu, doplnění obranné energie WEI QI pomocí bylinných přípravků TČM, působící jak preventivně, tak v akutních stavech. Během tisíciletí bylo v Číně testováno nepřeberné množství bylin. Obrovský vzorek čínské populace a stáří této metody dovolily sestavit velmi účinné směsi vybraných bylin k posílení obranyschopnosti organismu. Moderní laboratorní výzkumy jen potvrzují poznatky získané dlouhodobým pozorováním a ověřováním. Byliny podporující imunitu, které prošly úspěšně i moderním testováním, jsou Astragalus membranaceus či Codonopsis pilosula. Právě z nich je sestavena bylinná směs SHEN QI DA BU WAN pro preventivní podávání u alergické rýmy či nedostatečné obranyschopnosti a náchylnosti k častým nachlazením. Vzhledem k mírné povaze bylin je potřebné dlouhodobější podávání, zhruba 3 měsíce.

Jak je možné, že se jeden přípravek může podávat jak při alergiích, tak při náchylnosti k infekcím?

Nesmíme zapomínat, že jde o působení preventivní. Byliny mají složitou stavbu, u každé z nich jsou známy desítky prospěšných látek, další budou s postupem vědy objevovány. To vysvětluje jejich komplexní vliv na organismus, aniž by vyvolaly jeho nežádoucí reakci.

A co když již alergie probíhá v akutním stadiu?

Zde TČM používá postupů zcela odlišných. Výše uvedená směs se nepodává a pro stavy, projevující se hlavně rýmou a slzením, se doporučuje bylinná směs YIN QIAO JIE DU WAN, která je sestavena z devíti bylin. Jde o směs poměrně složitou a dobře vyváženou, která se samozřejmě vyznačuje nepřítomností nežádoucích příznaků, například celkového útlumu, bolestí hlavy apod. Projevuje-li se alergie kašlem, doporučuje se bylinný sirup CHUAN BEI PI PA LU, obsahující jiné byliny.

Jaká je prognóza u alergických onemocnění z pohledu TČM?

Není-li nedostatečnost „vnějšku“ dostatečně léčena, škodlivina opakovaně postihující organismus se usídlí uvnitř těla, odkud se obtížněji odstraňuje. Toto obecné označení lze opět v moderním slova smyslu vysvětlit například přechodem alergické rýmy v astma. Nejlepší je jako vždy působení preventivní. Ústřední poučkou jedné z nejstarších knih TČM bylo rčení: „Vodní tok lze u pramene zastavit dlaní, stane-li se řekou, je potřebné stavět velké přehrady. Proto i nemoc se má léčit v době, kdy se ještě neprojevila.“

P.R./32

lékař radí • zdravá rodina 3/99 • s. 13