Trpíte opakovanými infekcemi dýchacích cest?

Pokud vy nebo vaše dítě trpíte opakovanými infekcemi nosu, krku, průdušek či středního ucha, lze k léčbě vašich obtíží použít s úspěchem imunoterapeutika, např. nový přípravek Luivac®.

Co jsou opakující se infekce dýchacích cest?

Dýchací systém se prostřednictvím vdechovaného vzduchu dostává do neustálého spojení se zevním prostředím. Spolu se vzduchem vdechujeme i prach, viry a bakterie. V dýchacích cestách jsou jednotlivé nebo do skupin shromážděné obranné buňky, např. na mandlích. Pokud se tyto obranné buňky spolu s dalšími obrannými mechanismy nedovedou s faktory nákazy vypořádat, vznikají akutní infekce, provázené horečkou a bolestmi hlavy, které se mohou v dalším období často opakovat. Při onemocnění horních cest dýchacích se objevuje většinou rýma, zvýšená teplota, bolesti hlavy, chrapot, bolesti v krku a u dětí i bolesti v uších.

Jakou roli hrají vlastní obranné látky v těle?

Vniknou-li viry nebo bakterie do dýchacích cest, vlastní imunitní systém se aktivizuje a je schopen infekci zlikvidovat. Pokud je imunitní systém oslaben, změní se obvykle poměr sil mezi obranným mechanismem a bakteriemi či viry a dojde k infekci dýchacích cest. Obranný systém může být oslaben celou řadou vnějších faktorů, takže působení infekčních činitelů převáží. Lze jmenovat např. znečištěné ovzduší, studené a vlhké počasí, smog a kouření.

Jak může imunoterapeutikum posílit obranyschopnost organismu?

Často se vracející infekce dýchacích cest poukazují na oslabení imunitního systému. Imunoterapeutikum, např. Luivac®, obsahuje částečky usmrcených bakterií, které samy nemohou v žádném případě infekci vyvolat, ale aktivují a posilují obranné mechanismy organismu.

Jaký je rozdíl mezi antibiotiky a Luivacem?

Antibiotika zabraňují růstu bakterií nebo je usmrcují, ale na viry nepůsobí. Slouží tedy k léčbě bakteriálních infekcí, ale ochranu před novou infekcí již neposkytují. Proto je velmi důležité podporovat vlastní imunitní systém tak, aby mohl plně převzít svou obrannou roli a chránit lidský organismus před vracejícími se infekcemi. Tyto účinky má právě přípravek Luivac imunoterapeutikum v tabletách.

Schéma léčby je jednoduché

Po dobu 28 dní se užívá jedna tableta denně ráno před jídlem, což vede k základnímu vytvoření imunity. Následuje čtyřtýdenní přerušení léčby. Poté doporučujeme druhou léčebnou kúru k posílení imunity, a to se stejným dávkovacím schématem, tj. po dobu 28 dní se opět užívá jedna tableta denně ráno na lačno. Podávání imunoterapeutik v tabletách lze v přeneseném smyslu slova považovat za „perorální očkování“, které je však nutné každoročně opakovat.

Kdy začít léčbu Luivacem?

Obvykle se léčba začíná v období bez infekce, ale může být zahájena i během akutní infekce. Luivac nemůže v případě akutní infekce nahradit nutnou terapii antibiotiky, může však být současně s antibiotiky podáván. Přípravek může být aplikován pouze na základě lékařského předpisu vašeho ošetřujícího lékaře, který jediný může odpovědně posoudit vhodnost imunoterapie při léčbě opakujících se infekcí dýchacích cest.

Jaké jsou zkušenosti s Luivacem u nás?

Přípravek Luivac se v České republice používá od roku 1996. Je velmi dobře snášen. Pouze u zvlášť citlivých pacientů byly ojediněle pozorovány mírné žaludeční nebo střevní potíže, velmi zřídka se vyskytly kožní reakce. Přípravek se nemá podávat při akutních žaludečních a střevních zánětech a nedoporučuje se podávat ho v těhotenství. Účinnost a bezpečnost přípravku byla ověřena v několika mezinárodních klinických studiích, např. i ve studii SALUD, do které byly zapojeny i čtyři dětské kliniky v ČR. Velmi příznivé výsledky byly získány při porovnání zkušeností s léčbou Luivacem na 55 lékařských pracovištích v různých regionech České republiky v letech 1997 až 1998. Jednalo se o sledování téměř 3500 dětských a dospělých pacientů trpících opakovanými infekcemi dýchacích cest. Byl posuzován stav pacientů po dobu 12 měsíců před zahájením léčby přípravkem Luivac a porovnáván s počtem a závažností infekcí po dobu dalších 12 měsíců od zahájení léčby přípravkem Luivac. Podíl infekcí klesl za roční sledované období o 62 %, došlo především ke snížení stupně závažnosti infekce dýchacích cest a trvání recidiv. Spotřeba antibiotik a symptomatik klesla na polovinu, což znamená vedle léčebného efektu i výrazný ekonomický přínos.

Věříme, že naše informace vám pomohou se efektivně bránit infekcím dýchacích cest, které vás každoročně trápí. Poraďte se proto se svým lékařem, zdali by imunoterapeutická léčba, např. přípravkem Luivac, byla pro vás vhodná a umožnila vám nebo vašim dětem zabránit opakujícím se infekcím dýchacích cest.

lékař radí • zdravá rodina 3/99 • s. 23