Rizika cestování

Stále více našich spoluobčanů se každoročně vydává do dalekých, pro nás exotických zemí. Co je zapotřebí k tomu, aby dovolená byla pěkná a aby se turist a vrátil osvěžen a zdráv, na to jsme se zeptali prof. MUDr. Vladimíra Šerého, DrSc., z Centra cestovní medicíny, Praha 1, Havelská 14.

zr5_13.jpg (4949 bytes)

Prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc., u předodjezdového očkování

Jaká rizika jsou spojena s cestami do exotických zemí?

Klasické tropické nemoci nejsou časté, ale mohou mít velmi vážný průběh. V uplynulém roce jsme zaznamenali čtyři śmrtí na pozdě rozpoznanou malárii. Podle evropských odhadů onemocní ročně asi deset tisíc lidí a nejméně sto jich malárii podlehne, protože Evropané nejsou vůči této chorobě imunní.
Ale nejde jen o exotické choroby. Asi 70% našich cestovatelů onemocní při delších cestách průjmem. Pokud probíhá lehce, jde o tzv. „cestovní průjem„. Neustálé je riziko hepatitidy A (virového zánětu jater, který nesprávně nazýváme infekční žloutenkou). V zahraničí je její výskyt desetkrát až padesátkrát častější, a proto je důležité nechat se před cestou očkovat. Očkování dvěma dávkami poskytne ochranu až na dvacet let. Dalším rizikem je břišní tyfus, který u nás byl prakticky zlikvidován. Pokud se objeví, jde téměř jistě o dovezenou nákazu. Méně častý bývá výskyt hepatitidy B, proti níž lze rovněž očkovat.

Kdo je virovým zánětem nejvíce ohrožen?

Zatímco hepatitida A je většinou přenášena kontaminovanou potravou nebo vodou, typ B se šíří krevní cestou. Proto doporučujeme vyvarovat se jakýchkoliv lékařských zákroků, pokud nejsou nezbytně nutné (návštěva zubního lékaře či chirurgický výkon). Totéž platí i pro kosmetické zákroky propichování částí obličeje, akupunkturu. Největší riziko zřejmě podstupují narkomani, kteří si drogu vpichují. Nebezpečný je rovněž nechráněný pohlavní styk.

Kde je možno získat informace?

Letos vydáváme příručku pro širokou veřejnost s názvem Zdraví na cestách. Každoročně obnovujeme informace, které by měly být k dispozici ve všech centrech cestovní medicíny.

Dr. Jaroslava Sladká

 

lékař radí • zdravá rodina 5/98 • s. 13