Zlata Adamovská

adam.jpg (4097 bytes)Proč vlastně člověk cestuje, ptala se mě kdysi moje dcera. Kvůli poznání, snažila jsem se jí vysvětlit. Ale nejde jen o poznání jiných krajů a mravů, jak se říká. Jde také o poznání sama sebe. V cizí zemi najednou člověk velmi dobře vidí, které věci jsou pro něj důležité a které ne, jak se umí dorozumět a jak umí porozumět tomu, na co není z domova zvyklý. Jak to je schopen přijmout nebo jenom tolerovat, jak některé věci vlastně ani nechce vnímat. Cestování jsem si začátkem roku užila vrchovatě, protože výherci soutěže Zdravé rodiny si vybírali hlavní cenu zájezd na americký Jihozápad do Phoenixu, Las Vegas a ke Grand Canyonu, a já je přitom doprovázela. O této cestě najdete reportáž v příštím čísle Zdravé rodiny. Ale proč o cestování po Americe píši už dnes? Vybavili jsme se na ně psychowalkmanem audiovizuálním relaxačním přístrojem ke stimulaci mysli pozoruhodnou pomůckou, která může člověku pomoci od mnoha problémů, o kterých se dočtete v dnešní Zdravé rodině. Psychowalkman využívá toho, že mozkové buňky spolu komunikují pomocí elektrických výbojů. Relaxační přístroj vysílá zrakové a sluchové signály o určité frekvenci a mozkové vlny mají přirozenou schopnost napojit se na ni. Pomocí psychowalkmana si tedy můžete naprogramovat, v jakém stavu chcete mít svůj mozek. Roztočit ho na vrcholný výkon, probrat se z únavy, být čilý, přestože ve vaší vlasti je právě půlnoc. Anebo naopak svůj mozek uspat. Jste prostě schopni ovlivnit činnost svého mozku, kdykoliv potřebujete. Zní to jako science fiction? Je to jen jeden z pozoruhodných vynálezů dvacátého století, o kterém se ve Zdravé rodině jistě ještě dočtete. Hodně štěstí na cestách za poznáním sebe sama vám přeje

adam.gif (407 bytes)

editorial • zdravá rodina 2/99 • s. 5