Linka bezpečí

lbezp.jpg (5520 bytes)Známe ji všichni z televizních šotů. Telefonní číslo 0800-155555 je určeno všem dětem v nouzi. Je dosažitelné ve dne i v noci ze všech koutů naší země. Zdá se to být prosté, ale za touto strohou informací a zdánlivě obyčejnou skutečností se skrývá obrovský kus náročné práce. Vypravte se s námi na malou návštěvu k lidem, kteří vlévají naději do zklamaných či zkroušených dětských srdcí.

I když se psal teprve leden, byl krásný slunný den a modrá obloha propůjčovala všem pohodu a radost. Pražský autobus mě dovezl až ke zdravotnickému zařízení v Bohnicích, které poskytlo této Lince bezpečí a Krizovému centru krásné prostory uprostřed svého parkového areálu. Linka bezpečí nadace Naše dítě zahájila svoji činnost v září 1994. Dnes má 9 kmenových pracovníků a kolem 140 externích konzultantů, navíc ve všední dny je otevřeno i Krizové centrum, kam mohou přicházet ti, kteří si chtějí s odborníky pohovořit z očí do očí.

Odborníci na slovo vzatí graf.jpg (12304 bytes)

V kmenovém stavu najdete psychology, psychiatra, sociální pracovnice, administrativně technické pracovníky a k nim je nutno připojit onu velkou skupinu konzultantů, kteří se rekrutují z vysokých škol, sociálních a zdravotních škol, ale i odborníky z dalších oborů, jimž není lhostejný osud dětí a kteří chtějí pomáhat. Každý z nich se ovšem musí nejprve podrobit systematickému výcviku, který představuje 80 hodin přednášek, 20-40 hodin náslechů u Linky bezpečí a pak i psychologické testy. Ne každý vydrží až do konce, ne každý se pro tuto práci hodí. Síto je nesmlouvavé, neboť rozumět dětské duši je složité a nedokáže to každý, byť by měl i velkou snahu. Linka bezpečí má rovněž k dispozici celorepublikovou databázi sociálních, zdravotních, školských i dalších státních či nestátních institucí, které konzultantům pomáhají při vyhledávání konkrétní pomoci v daném regionu.

Služba ve dne i v noci

Jen za rok 1998 přijala Linka bezpečí přes 700 tisíc hovorů. Jsou dny, takový byl ten při mé návštěvě, kdy slunko a pohoda příznivě ovlivňují i dětskou duši. Ale jsou dny, zejména kolem vysvědčení, kdy je na všech deseti paralelkách, které je telefonní centrála schopna spojit, obsazeno. Některý hovor bývá stručný, ale není výjimkou rozhovor čítající desítky minut.

„Nechceme děti manipulovat svými otázkami,“ říká ředitelka Linky bezpečí PhDr. Hana Halfarová. „Nejde o výslech, potřebujeme navázat kontakt a trpělivě dítěti naslouchat. Pokud je z Prahy, tak mu i navrhneme, že bychom se mohli sejít v našem krizovém centru, protože jsou děti, které jsou ochotny své problémy řešit tváří v tvář. Mnohé z nich přicházejí. Samozřejmě moc nás potěší, když se dívka nebo chlapec ozvou znovu, aby nám řekli, že vše dobře dopadlo, že naše rada či dobré slovo pomohlo.“

Rodina a škola nejčastější problém

Rozpad rodiny, rodinné vztahy, to, že maminka nechce dítě pustit za tátou, nebo že dítě za tatínkem nechce, anebo že se rodiče stále hádají to jsou každodenní dětské stesky. Nutno říci, že linku využívají nejvíce děti -náctileté, věk kolem 13-14 roků. K častým problémům patří i láska, zamilovanost anebo ztráta prvních obvykle nejkrásnějších čistých lásek. Zvýšená frekvence hovorů samozřejmě přichází před vysvědčením. Obava ze špatných známek, pocity křivdy či vysoké nároky rodičů, a samozřejmě i neúměrné tresty či obavy z takových trestů jsou velmi častým předmětem rozhovorů dětí s konzultanty. K telefonu děti přivádí i pocit opuštěnosti, strachu nebo úzkosti. Konečně připojený graf hovoří jasnou řečí. Dodejme k němu však ještě tyto údaje: 18 % telefonátů je od dětí mladšího školního věku, 54 % od dětí staršího školního věku a 28 % volajících tvoří dospívající klienti.

Každé sedmé volající dítě potřebovalo Linku bezpečí z mimořádně vážných důvodů!

Linka chrání i vychovává

Nadace Naše dítě a Sdružení Linky bezpečí sledují ještě další cíle. Realizují Projekty zdraví. K nim patří např. projekt Kaskáda, který je určen pedagogům a je zaměřen na rozpoznání a předcházení týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, šikany na školách či porušování úmluvy o právech dítěte, kterou před devíti léty přijalo Valné shromáždění OSN. V centru byla zpracována výzkumná studie o pohlavním zneužívání dětí na skutečně reprezentativním vzorku. Užitečné jsou i stáže vysokoškolských studentů pedagogů, psychologů, sociologů, mediků či filozofů. Několikrát do roka probíhá školení dalších zájemců o práci konzultantů na Lince bezpečí a samozřejmě k denní praxi patří i diagnostická psychoterapeutická pomoc traumatizovaným dětem, dospívajícím jedincům a často i celým rodinám.

Je dobře, že Linka bezpečí je a funguje i když bychom si asi všichni přáli, aby ji naše děti nikdy nemusely potřebovat.

Text a foto dr. Eva Křížová

Konto Nadace Naše dítě: 3300033/5100 IPB, a.s.

reportáž • zdravá rodina 2/99 • s. 12