Drogy a my

john.jpg (3522 bytes)Každý, kdo tušil alespoň něco o problematice drog, věděl, k jakému zvýšení jejich dostupnosti a k jakému nárůstu počtu závislých v této zemi dojde po listopadu 1989. Drogy zakazované za socialistického režimu se rázem staly pro značnou část generace teenagerů módou a symbolem západního způsobu života. Podle statistik dnes třicet procent pražských středoškoláků prochází experimentem s měkkými drogami a šest procent experimentuje s tvrdými drogami. To je v případě tvrdých drog o sto procent více, než ukazují statistiky z Amsterodamu, proslulého tím, že se do něj stahují lidé s náklonností k drogám. Přestože drogový trh v České republice se masově rozrůstá, konzumenti drog i jejich rodiče jsou překvapivě málo informováni o tom, čím konkrétně se za kterou drogu platí. Zatímco konzumenti většinu drog podceňují, jejich okolí jedná okamžitě hystericky a často tak komplikuje celou situaci. Je to pochopitelné, když zdrojem informací o drogách jsou dnes většinou silně zjednodušující, primitivně výstražné anebo pro změnu často jen senzacechtivé články v médiích a potom informace od drogových dealerů, kteří chtějí získat nové zákazníky, takže jde mnohdy spíše o klamavou reklamu zatajující rizika drog. Proto je dnes nejdůležitější poskytovat dětem i rodičům o drogách co nejvíc informací, které dosud nemají. Proto se redakce Zdravé rodiny rozhodla zavést pravidelný sloupek na toto téma. Zbytek je samozřejmě na potenciálních konzumentech drog. Nikdo je nebude plácat přes ruku, až dostanou nabídku zkusit si drogu. Bude jejich rozhodnutím, jestli se pustí do drogových experimentů nebo ne. Zaplatí si je vlastním tělem, případně vlastním životem. Nám půjde o to, aby svá rozhodnutí činil každý na základě znalosti věci, nikoliv na základě katastrofálních neznalostí drogové reality.

Radek John

reportáž • zdravá rodina 2/99 • s. 12