Manažerem vlastního zdraví

mvz.jpg (3017 bytes)Možná jste si už všimli ve vysílání České televize kreslené postavy panáčka v zeleném saku se žlutou kravatou, jak otevírá červeným klíčem zámek v podobě srdce. Po této úvodní znělce následuje krátké vystoupení známé osobnosti nebo lékaře k některé otázce lidského zdraví. Za všechny, kdo už od začátku roku takto promluvili z obrazovky, uveďme herečky Zlatu Adamovskou a Janu Paulovou, zpěvačku Martu Kubišovou, lékaře Miroslava Havrdu, Bohumila Ždichynce a Jana Cimického nebo psycholožku a ředitelku Domova Sue Ryder Ivanu Plechatou.Jejich krátké proslovy k divákům jsou součástí velkého projektu, který se od začátku roku postupně rozbíhá, a to zdaleka nejen ve vysílání České televize.

Tento projekt se jmenuje MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ a jeho cílem není nic menšího než napomoci zlepšení celkového zdravotního stavu obyvatelstva naší republiky. Ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi Západu jsme na tom se svým zdravím ne právě nejlépe, a přitom bychom mohli sami udělat hodně pro to, aby se to zlepšilo. Je známou moudrostí, že lépe je nemocem předcházet než je léčit. Jde o to, vědět jak a chtít. Pokud se to podaří, budeme nejenom zdravější, ale uspoříme tím našemu zdravotnictví nemálo prostředků, které budou moci být využity tam, kde jsou naléhavě zapotřebí například při nákupu nákladných nejmodernějších zařízení nebo k tomu, aby se každému mohlo včas dostat i té nejdražší lékařské péče.

Projekt MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍse snaží oslovit co největší počet obyvatel České republiky a podnítit je k tomu, aby žili zdravěji. Lékař by nám měl být pouhým rádcem a pomocníkem ve chvíli, kdy to opravdu potřebujeme. O své zdraví bychom měli pečovat a zodpovídat za ně tak, jak to činí každý správný manažer ve svém podniku. Ba dokonce ještě o něco více, protože zdraví je tou největší hodnotou, kterou máme.

O realizaci projektu se stará tým lidí v čele s předními lékaři, odborníky ve všech nejdůležitějších oblastech medicíny. K péči o vlastní zdraví samozřejmě potřebujeme znát i nebezpečí, které nám hrozí v případě, že nebudeme dodržovat nezbytné zásady. A když už nás toto nebezpečí napadne, musíme je včas rozpoznat. Tomu všemu bude věnována rozsáhlá osvětová kampaň v širokém spektru sdělovacích prostředků. Vedle již uvedených jednominutových šotů v ČESKÉ TELEVIZI se připravují rozhovory s odborníky v ranním vysílání ČT 1 a v představách nositelů projektu je také zábavně populární seriál, ve kterém by vystupovali někteří známí herci. Na vlnách ČESKÉHO ROZHLASU se od začátku měsíce postupně rozjíždí celá řada rozhovorů, vystoupení a diskusních pořadů, a to ve všech programech našeho veřejnoprávního rádia: na Radiožurnálu to bude nejenom v pořadech Servis pro zdraví, ale také v dopoledních diskusích O všem s vámi a ve vysílání Odpoledního proudu. Na stanici Praha budou lékaři v rámci tohoto projektu hovořit každý týden v Dobrém jitru; tématu se bude pravidelně věnovat také vysílání Hosta do domu, Poradna pro zdraví a pořad pro rodiče a děti MaTa. Na Vltavě bude tomuto námětu periodicky věnován pořad Naše téma. Totéž platí i o Odpoledním live Yvony Přenosilové na ČR 6 Rádiu Svobodná Evropa. Do projektu je zapojeno i všech 8 krajských studií, kde bude velký prostor především pro lékařské odborníky z daného regionu.

Jedním z hlavních partnerů projektu MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ je vedle odborného časopisu pro lékaře MEDICÍNA také časopis ZDRAVÁ RODINA. Cíle, které si vytkl tento projekt, sleduje i náš časopis. Bezprostředně dokonce vedly k jeho založení. Je proto pochopitelné, že o průběžné realizaci celého projektu i o jeho jednotlivých krocích budeme na stránkách ZDRAVÉ RODINY pravidelně informovat. Od příštího čísla najdete rovněž tabulku s přehledem pořadů, které se v jeho rámci v následujících čtyřech týdnech objeví ve vysílání ČESKÉ TELEVIZE a ČESKÉHO ROZHLASU.

Projekt MANAŽEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍv letošním roce počítá s vyhlášením soutěže, která by měla podpořit zlepšení zdravotního stavu obyvatel naší země. I zde bude časopis ZDRAVÁ RODINA spolu s dalšími uvedenými sdělovacími prostředky při tom. Vyhrát atraktivní zájezd bude sice moci jen ten, na něhož se usměje štěstí, vyhrát své zdraví však mohou všichni, kdo se zúčastní.

Dr. Jiří Halousek, mluvčí projektu a zástupce šéfredaktorky

zprávy • zdravá rodina 2/99 • s. 4