Květinový den

zr5_2.jpg (7784 bytes)

Letos opět Liga proti rakovině Praha vyhlásila druhou květnovou středu Květinovým dnem, dnem boje proti zhoubným onemocněním. Víme, že každoročně u nás umírá kolem 30.000 spoluobčanů na nádorová onemocnění. Ale také víme, že kdybychom se více věnovali vlastnímu zdraví a prevenci nemocí, že by se dalo toto číslo podstatně zmenšit, neboť úzce souvisí s naším způsobem života. Jen stručně: výživa, nadváha, kouření, pohodlnost to jsou střípky, z nichž se skládá mozaika nedobrého zdravotního stavu naší společnosti.
Záštitu nad tímto dnem i nad celou akcí převzala paní Dagmar Havlová. Pro ni, stejně jako pro každého z vás, máme připravenu žlutou květinku, kterou obdrží každý, kdo přispěje dobrovolnou částkou bankovkou na výzkum tohoto zákeřného onemocnění dnešní moderní civilizace. Současně každý obdrží i letáček s desaterem Evropské ligy proti rakovině, které vás přesvědčí o tom, jak snadné by bylo snížit výskyt nádorových onemocnění, kdybychom všichni… Ano, kdybychom se pokusili toto desatero zabudovat do svého života.
V loňském roce Květinový den proběhl ve dvou desítkách našich měst. V letošním roce se už přihlásila celá stovka měst, městeček i obcí. Věříme, že Květinový den u nás zakoření stejně pevně jako druhá akce, která se u nás pořádá už po několik let, běh Terryho Foxe.
Zásluhu na letošním rozšíření akce nese Český svaz žen. Jak nám sdělila jeho mluvčí dr. Lenka Svítková, Český svaz žen považuje tento den za nesmírně významný, neboť je spojen s otázkou života. A co je pro ženy bližší! Vždy budou bojovat proti zbytečným úmrtím, která jsou často způsobena pozdě odhalenou a pozdě léčenou zhoubnou chorobou. Proto Český svaz žen a jeho členky považují Květinový den za potřebný a sympatický a rozhodly se ho podpořit.
Na mnoha místech nejen hlavního města potkáte také mládež ve skautských krojích. I oni se připojili k této akci, vždyť ústřední myšlenkou skautingu je pomáhat mladým lidem rozvíjet se tělesně, psychicky i duchovně. Junák, svaz skautů a skautek České republiky, je dnes naší největší dětskou a mládežnickou organizací. A dá se říci, že je symbolické, s jakou ochotou a samozřejmostí chtějí tito mladí nás dospělé upozornit na to, jak bychom měli změnit svůj životní styl, aby civilizační choroby přestaly u nás mít onu pověstnou „zelenou“.
Výtěžek Květinového dne bude věnován na výzkum nádorových onemocnění i na zlepšení života těch, kteří jsou tímto chronickým onemocněním postiženi. Už v loňském roce, stejně jako letos, je koordinátorem celé akce, do níž se zapojují vedle jmenovaných i žáci středních škol, onkologické kluby a zdravotní školy, paní Marie Koutná. Svůj veškerý volný čas věnuje onkologickým pacientům a akcím na zlepšení jejich života.
„Sbírka finančních prostředků je důležitá,“ říká, „ale stejně důležité je, aby si lidé uvědomili smysl prevence. Kulturnost člověka se nepozná jen podle toho, zda chodí do divadla či na koncerty, ale i podle toho, jak pečuje o své zdraví. Jak umí v případě neštěstí toho druhého s ním soucítit a snažit se mu pomoci. To je základní kámen dobré občanské společnosti. A jsem přesvědčena o tom i když se hovoří o lhostejnosti a sobectví -, že naše společnost je dobrá. Ukázaly to loňské povodně na Moravě a věřím, že během Květinového dne se znovu projeví cit, solidarita i pochopení nás zdravých s těmi, kterým právě to zdraví bylo odepřeno.“
Až tedy v tuto středu potkáte skauty, studenty či dospělé dvojice vybavené žlutými kvítky a letáčky o tom, jak si udržet svézdraví, neváhejte přispět. Ten dobrý pocit, že jste třeba jen trošku pomohli, vás bude dlouho hřát. Podle současných statistik není u nás jedinérodiny, která by se nesetkala s nádorovým onemocněním. Váš příspěvek možná pomůže i vašim nejbližším.

Liga proti rakovině Praha


Květinový den a další činnost Ligy proti rakovině Praha podporují:

ČESKÁ KOOPERATIVA,
ČESKÝ SVAZ ŽEN,
ČEZ,
JUNÁK,
MUCOS,
VORWERK

 

zprávy • zdravá rodina 5/98 • s. 2