Před Dekádou onemocnění kostí a kloubů

Onemocnění kostí a kloubů jsou jedněmi z nejčastějších chorobných stavů i v naší české populaci. U osob starších šedesáti pěti let jsou příčinou poloviny všech chronických nemocí a zároveň i hlavní příčinou invalidity. Záněty kloubů artritidy a poruchy svalově-kosterní soustavy patří však i mezi nejvýznamnější příčiny pracovní neschopnosti a invalidity od mládí až po vyšší věk u žen i u mužů. Onemocnění a snížená pohyblivost kloubů trápí podle statistik v každém okamžiku asi jednu třetina lidstva a některá kloubní onemocnění, hlavně spojená s bolestmi zad, postihne za život nejméně dvě třetiny lidstva. Ostatně i bez statistických údajů to ví dobře každý z nás, mladších i starších. Světová zdravotnická veřejnost, reprezentovaná desítkami odborných společností a společenských organizací, se rozhodla vyhlásit první desetiletku přicházejícího století za Dekádu onemocnění kostí a kloubů a soustředit úsilí zdravotnictví i občanské veřejnosti – orgánů veřejné správy i jednotlivců – na zlepšení stavu předcházení a léčby nemocí kostí a kloubů. I v České republice jde o úkol až neuvěřitelně veliký. Některou z forem artritidy nebo revmatického onemocnění trpí u nás asi jeden a půl miliónu lidí a osteoartrózou, tj. degenerací kloubních chrupavek, asi 840 tis. osob. Vedle odborných, ekonomických a organizačních úkolů a cílů, které si přípravné výbory Dekády celosvětově i v jednotlivých účastnických státech daly, je formulován jeden z nejvýznamnějších:

kosti.jpg (6474 bytes)„Posílit snahy pacientů podílet se aktivněji na péči o vlastní zdraví.“ To se může alespoň částečně dařit u artrózy, budou-li o ní občané informováni a věnují-li jí pozornost.

Zdravý kloub je složen z kloubní chrupavky, která pokrývá na místech styku kosti, mezi chrupavkami je kloubní mezera vyplněná tekutinou a prostor je ohraničen kloubním pouzdrem, jehož vnitřní výstelka tvoří kloubní tekutinu. Chrupavka umožňuje hladký klouzavý pohyb do té doby, dokud nezačne stárnout, což se projeví ztenčením, oslabením pružnosti, zvrásněním a zdrsněním. Chrupavkové buňky jsou vyživovány průsakem tekutiny z kloubní mezery. Do chrupavky nevedou cévy. Je-li chrupavka opotřebena nebo poškozena, vázne i výživa a stav chrupavky je dále zhoršován i činností uvolněných enzymů, které ji nahlodávají. Obtíže se dále stupňují tím, že kost pod poškozenou chrupavkou zpevňuje své drobné trhlinky dorůstáním nové tkáně, která bohužel často tvoří při okrajích výrůstky, snižující hybnost a zvyšující bolest. Při artróze jsou slyšet nebo cítit drásoty v kloubu a snižuje se pohyblivost kloubu nebo celé končetiny. Nástup artrotických změn je individuální a není vzácností, že postihuje někoho již po třicítce. Z faktorů, které může jedinec ovlivnit, se na vzniku artrózy podílejí: nadváha, přetěžování kloubů nepřiměřeně těžkou fyzickou prací, případně spojenou s nárazy a přetěžování kloubů některými vrcholovými sportovními výkony. Zčásti sem můžeme počítat i zanedbávání léčby různých zánětlivých onemocnění. Pacient by tudíž měl dlouhodobě rozumně a uvědoměle šetřit klouby a obracet se včas na lékaře, aby nezanedbal léčbu zánětů v jiných částech těla, třeba infekci dýchacích cest. Zároveň by měl lékaře upozornit včas na počínající kloubní potíže a využít možností fyzioterapie i medikamentózní léčby, která může v počátku být nenáročná a mít i účinek preventivní. K takovým prostředkům lze počítat například síran chondroitinu (chondroitinsulfát), který je stavební složkou pro tvorbu a obnovu chrupavky a který lze zvnějšku získávat jednak v neurčitém množství poživatinami, jednak cíleně a kontrolovaně z léků. Některé z nich (Condrosulf®) vykázaly ve vědecky kontrolovaných studiích schopnost nejen doplňovat stavební složku chrupavky, ale i tlumit aktivitu nežádoucích enzymů, mírnit zánět, bolest a zvýšit pružnost tkáně. Je na pacientově rozvaze, zda zvolí nějaké potravinové doplňky, kterých je na trhu nemalé množství, anebo zda se poradí s lékařem a nechá si předepsat opravdový lék.

Schematické znázornění skladby kloubní chrupavky a účast některých složek při vzniku a rozvoji artrózy (nahoře)

zprávy • zdravá rodina 2/99 • s. 20