Program nejen pro mateřské školy

ms.jpg (13413 bytes)Už mnohokrát jsme hovořili o tom, že poznatky současné vědy a výzkumu jasně prokazují, že kouření ohrožuje naše zdraví a že je hlavním rizikovým faktorem vzniku některých zhoubných nádorů.
Kuřáctví je celosvětovým problémem, ovšem jsou země jako USA, Velká Británie nebo Finsko, které zahájily cílený protikuřácký program, jehož výsledkem je postupné snižování počtu kuřáků i úmrtí na civilizační choroby. U nás, bohužel, procento kuřáků stoupá, a to zejména u mladé generace.
Liga proti rakovině Praha se proto přihlásila ke světovému programu proti kouření, neboť celou svou činností se snaží snižovat nádorová onemocnění u nás. Prevence těchto zhoubných onemocnění spočívá v propagaci nekuřáctví, ochraně nekuřáků, prosazování jejich práv na čisté životní prostředí i jejich ochrany před kuřáky. Ze zkušeností víme, že rozhodující v této snaze je preventivní nekuřácká výchova mladé generace, s níž je nutno začít v nejútlejším věku. Jde o to, aby děti a mladí lidé s kouřením vůbec nezačínali a naopak prosazovali práva nekuřáků proti kuřákům.
Světová zdravotnická organizace i Mezinárodní unie proti rakovině doporučují na základě svých zkušeností začít s programy prevence už u předškolních dětí.
Takový program, který by oslovil nejmladší generaci, přináší Liga společně s týmem pedagogů předškolního věku. Je známo, že už v předškolním věku vznikají u dětí předpoklady pro budoucí kuřácký či nekuřácký vývoj. Chování dospělých a jejich postoje jsou pro děti nejvýraznějším vzorem, a proto celý program, který s novým rokem začal, je založen na idei NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT. Doprovází jej omalovánky a pexesa pro děti i rady pro pedagogy. Prostřednictvím pedagogického centra ministerstva školství bude program letos realizován nejméně v padesáti mateřských školách. Pokud ředitelky dalších mateřských škol budou mít zájem účastnit se tohoto programu už v letošním roce, doporučujeme kontakt na autorku projektu Mgr. A. Palatinovou, tel. 02/526860.
Čím dříve dítě pochopí, že kuřáctví je škodlivé a nenormální, tím větší bude šance, že si už v nejútlejším mládí vytvoří zdravé obranné návyky a nestane se v dospělosti kuřákem.
Podaří-li se vytvořit zdravé životní návyky v dětství, je pravděpodobné, že budou většinu jedinců provázet i v dospělém věku.
Už staří Římané měli osvědčené heslo: „Exempla trahunt“ (příklady táhnou). V tomto smyslu by Liga proti rakovině ráda oslovila i rodiče, pedagogy, lékaře, zdravotní sestry, všechny ty, kteří hrdinně prohlašují: „Kdo kouřil umřel, kdo nekouřil umřel taky.“ V lednovém čísle hovořili prof. Fejfar a prof. Widimský o tom, že rizikové faktory se sčítají, někdy dokonce znásobují. Budou-li rodiče, učitelé, lékaři i veřejní činitelé politici, umělci dobrým příkladem, je naděje, že se nám podaří to, co se podařilo Finsku: výrazně snížit počty kuřáků a tím snížit výskyt nejen zhoubných onemocnění, ale všech nemocí, o nichž dnes hovoříme jako o civilizačních chorobách.
Všem, kteří se upřímně chtějí pokusit udělat něco pro své zdraví, držíme palce.

Liga proti rakovině Praha

Už malé děti vnímají, jak jim vadí kouř (nahoře)

zprávy • zdravá rodina 2/99 • s. 22